17. jūnijs, 2024, Pirmdiena

Artis, Artūrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2021.gads 

 Stājušies spēkā 19.06.2021 Saistošie noteikumi Nr. 7

 Nr.7 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”

 Paskaidrojuma raksts Nr. 7

 Stājušies spēkā 19.06.2021  Saistošie noteikumi Nr.6

 Nr.6 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”  

 Paskaidrojuma raksts Nr.6

 Projekts  Saistošie noteikumi Nr.5

 Nr.5 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 “Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikumi””

 Paskaidrojuma raksts Nr.5

 Stājušies spēkā 27.05.2021  Saistošie noteikumi Nr.4

 Nr.4 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”

 Paskaidrojuma raksts Nr.4

 Stājušies spēkā 01.05.2021  Saistošie noteikumi Nr.3

 Nr.3 Par 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr. 13 “Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā” atcelšanu

 Paskaidrojuma raksts Nr.3

 Stājušies spēkā 27.03.2021   Saistošie noteikumi Nr.2 

 Nr.2 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai””

 Stājušies spēkā 27.03.2021  Saistošie noteikumi Nr.1

 Nr.1 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Salacgrīvas novadā

 Nr.1 paskaidrojuma raksts

2020.gads 

 Stājas spēkā 22.01.2021

 Saistošie noteikumi Nr.16

 Nr.16 NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)

 Nr.16 Paskaidrojuma raksts

 VVD saskaņojums

 ZM saskaņojums

 DAP saskaņojums

 BIOR saskaņojums

 Stājušies spēkā 27.11.2020

 Saistošie noteikumi Nr.15

 Nr.15 Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību

 Nr.15 Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 24.11.2020

 Saistošie noteikumi Nr.14

 Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”

 Nr.14 Paskaidrojuma raksts

 Zaudējuši spēku 01.05.2021

 Saistošie noteikumi Nr.13

 Nr.13 Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā

 Nr.13 Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 29.10.2020

 Saistošie noteikumi Nr.12

 Nr.12 Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

 Nr.12 Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 23.09.2020.

 Saistošie noteikumi Nr.11

 Nr.11 NOLIKUMS Par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

 Nr.11 Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 27.07.2020.

 Saistošie noteikumi Nr.10

 Nr.10 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi”

 Nr.10 Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 23.05.2020.

 Saistošie noteikumi Nr.8  Nr.8 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”

 Stājušies spēkā 01.07.2020.

 Saistošie noteikumi Nr.7  Nr.7 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”

 Stājušies spēkā 01.07.2020.

 Saistošie noteikumi Nr.6  Nr.6 Grozījumi 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā””

 Stājušies spēkā 29.04.2020.

 Grozījumi 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 29.02.2020

 Saistošie noteikumi Nr.3

 Nr.3 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”

 Stājušies spēkā 29.02.2020

 Saistošie noteikumi Nr.2

 Nr.2 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā

 Zaudējuši spēku 13.01.2021 

 Saistošie noteikumi Nr.1

 Nr.1 NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)

2019.gads 

 Stājušies spēkā 28.02.2019 

 Saistošie noteikumi Nr. 1 

 Nr.1 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”

 Stājušies spēkā 28.02.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 2

 Nr.2 Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā

 Stājušies spēkā 28.02.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 3

 Nr.3 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā””

 Stājušies spēkā 28.02.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 4

 Nr.4 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)””

 Stājušies spēkā 01.03.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 5

 Nr.5 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”

 Stājušies spēkā 01.03.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 6

 Nr.6 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”

 Stājušies spēkā 11.07.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 7

 Nr.7 „Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā”

 Nr.7 paskaidrojuma raksts

 Piemēroti 2020.gadā

 Saistošie noteikumi Nr. 8

 Nr.8 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā

 Nr.8 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 28.09.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 9

 Nr.9 Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu

 Nr.9 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 30.10.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 10 

 Nr.10 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā”

 Nr.10 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 28.09.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 11 

 Nr.11 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”

 Nr.11 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 28.09.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 12 

 Nr.12 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā” Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un

 Nr.12 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 21.09.2019

 Saistošie noteikumi Nr. 13

 Nr.13 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”

 Nr.13 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 01.01.2020.

 Saistošie noteikumi Nr. 14

 Nr.14 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā

 Nr. 14 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 29.02.2020.

 Saistošie noteikumi Nr. 15

 Nr.15 Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā

 Nr.15 paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu

 Saistošie noteikumi Nr. 17

 Nr.17 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā”

 Nr.17 paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu

 Saistošie noteikumi Nr. 18

 Nr.18 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

 Nr.18 paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu

 Saistošie noteikumi Nr. 19

 Nr.19 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”

 Nr.19 paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu

 Saistošie noteikumi Nr. 20

 Nr.20 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”

 Nr.20 paskaidrojuma raksts

 

Stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu

 

 Saistošie noteikumi Nr. 21

 Nr.21 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu”

 Nr.21 paskaidrojuma raksts

 

2018.gads 

 Zaudējuši spēku 31.12.2019 Saistošie noteikumi Nr. 18. 

Nr.18.Grozījums Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)””

Nr. 18. Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 28.02.2019. Saistošie noteikumi Nr. 17

Nr. 17 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”

Nr. 17 Paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 01.01.2019.  Saistošie noteikumi Nr.14

 Nr.14 Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā

 Nr.14 paskaidrojuma raksts

 Zaudējuši spēku 22.08.2018  Saistošie noteikumi Nr.12

 Nr.12 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā

 Nr.12 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 25.08.2018   Saistošie noteikumi Nr.11

 Nr.11 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014. gada 21.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā” apstiprināšanu

 Nr.11 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 30.05.2018  Saistošie noteikumi Nr.9 

 Nr.9 Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā

 Nr.9 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 28.06.2018  Saistošie noteikumi Nr.8 

 Nr.8 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā”

 Nr.8 paskaidrojuma raksts

 Zaudējuši spēku 31.05.2018  Saistošie noteikumi Nr.7

 Nr.7 Par pabalstu politiski represētām personām

 Nr.7 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 30.05.2018   Saistošie noteikumi Nr.6

 Nr.6 Par Salacgrīvas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem

 Nr.6 paskaidrojuma raksts

 Stājušies spēkā 27.01.2018   Saistošie noteikumi Nr.4

 Nr.4 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā

 Nr.4 paskaidrojuma raksts

 Zaudējuši spēku 21.03.2018  Saistošie noteikumi Nr.3

 Nr.3 Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā

 Nr.3 paskaidrojuma raksts

 

2017.gads

 Stājušies spēkā 27.01.2018  Saistošie noteikumi Nr.9  Nr.9 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā
 Piemēroti 2018.gadā  Saistošie noteikumi Nr.5  Nr.5 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2018.gadā
 Stājušies spēkā 22.07.2017  Saistošie noteikumi Nr.4  Nr.4 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 Stājušies spēkā 17.06.2017   Saistošie noteikumi Nr.3   Nr.3 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Zaudējuši spēku ar 28.03.2018   Saistošie noteikumi Nr.2  Nr.2 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015. gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”

 

2016.gads

 Stājušies spēkā 28.02.2017  Saistošie noteikumi Nr.12  Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Stājušies spēkā 03.12.2016  Saistošie noteikumi Nr.11  Nr.11 Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

 pielikums

 Saistošie noteikumi Nr.11

 Nr.11 „Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” paskaidrojuma raksts

 Nr.11 pielikums

 Zaudējuši spēku  Saistošie noteikumi Nr.9  Nr.9 Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā
 pielikums  Saistošie noteikumi Nr.9  pielikums 1
 Piemēroti 2017.gadā  Saistošie noteikumi Nr.8  Nr.8 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2017.gadā
 Zaudējuši spēku  Saistošie noteikumi Nr.7  Nr.7 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Stājušies spēkā 23.04.2016  Saistošie noteikumi Nr.3  Nr.3 Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam”
 Stājušies spēkā 12.02.2016  Saistošie noteikumi Nr.1   Nr.1 Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

 

2015.gads

 Stājušies spēkā 26.02.2016  Saistošie noteikumi Nr.19  Nr.19 Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Salacgrīvas novadā  
 Stājušies spēkā 01.01.2016  Saistošie noteikumi Nr.18  Nr.18 Nolikums Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  
 Zaudējuši spēku  Saistošie noteikumi Nr.15  Nr.15 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Zaudējuši spēku 27.01.2017  Saistošie noteikumi Nr.14  Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Stājušies spēkā 01.01.2016  Saistošie noteikumi Nr.13  Nr.13 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Piemēroti 2016.gadā  Saistošie noteikumi Nr.12  Nr.12 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2016.gadā
 Stājušies spēkā 28.10.2015  Saistošie noteikumi Nr.10  Nr.10 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā”
 Stājušies spēkā 20.06.2015  Saistošie noteikumi Nr.9  Nr.9 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku ar 28.03.2018  Saistošie noteikumi Nr.8  Nr.8 Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku ar 28.03.2018  Saistošie noteikumi Nr.7  Nr.7 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku ar 27.03.2021  Saistošie noteikumi Nr.6  Nr.6 Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā
 Stājušies spēkā 11.07.2015  Saistošie noteikumi Nr.5  Nr.5 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā””

 

 

2013.gads

 Piemēroti 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.33 Nr.33 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2014.gadā”
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.32 Nr.32 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.32 Nr.32 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.31 Nr.31 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.31 Nr.31 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.30 Nr.30 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.30 Nr.30 pielikums
 Zaudējuši spēku 01.03.2018 Saistošie noteikumi Nr.29 Nr.29 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā”
  Saistošie noteikumi Nr.29 Nr.29 pielikums
 Zaudējuši spēku 01.03.2018 Saistošie noteikumi Nr.28 Nr.28 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
  Saistošie noteikumi Nr.28 Nr.28 pielikums
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.27 Nr.27 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā””
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.27 Nr.27 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.26 Nr.26 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2012.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.26 Nr.26 pielikums
 Zaudējuši spēku 27.02.2019 Saistošie noteikumi Nr.25 Nr.25 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”
  Saistošie noteikumi Nr.25 Nr.25 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.24 Nr.24 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā””
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.24 Nr.24 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.23 Nr.23 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā”
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.22 Nr.22 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.22 Nr.22 pielikums
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.21  
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.20 Nr.20 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā”
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.20 Nr.20 pielikums
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”
  Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 pielikums-1
  Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 pielikums-2
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
  Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 pielikums
Stājušies spēkā 01.01.2014 Saistošie noteikumi Nr.13 Nr.13 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
  Saistošie noteikumi Nr.13 Nr.13 pielikums
 Piemēroti 2014.gadā Saistošie noteikumi Nr.12 Nr.12 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2014.gadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.11 Nr.11 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.10 Nr.10 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.9 Nr.9 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
Stājušies spēkā 13.07.2013 Saistošie noteikumi Nr.7 Nr.7 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā”
Stājušies spēkā 24.04.2013 Saistošie noteikumi Nr.5 Nr.5 Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.4 Nr.4 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
Stājušies spēkā 27.02.2013 Saistošie noteikumi Nr.3 Nr.3 Par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.1 Nr.1 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā

 

2012.gads

 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.26 Nr.26 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)
 Piemērot 21.12.2012 Saistošie noteikumi Nr.25 Nr.25 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2013.gadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.22 Nr.22 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”

 Zaudējuši spēku 

 25.06.2015

Saistošie noteikumi Nr.21 Nr.21 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”

 Zaudējuši spēku 

 31.03.2014

Saistošie noteikumi Nr.19 Nr.19 Par Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonās
 Stājušies spēkā 15.09.2012. Saistošie noteikumi Nr.17 Nr.17 „Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”
 Stājušies spēkā 15.09.2012. Saistošie noteikumi Nr.15 Nr.15 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Salacgrīvas novadā”

 Zaudējuši spēku 

 31.03.2014

Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā”
 Stājušies spēkā 29.03.2012 Saistošie noteikumi Nr.11 Nr.11 Kārtība, kādā tiek sadalīts Nodarbinātības valsts aģentūras piešķirto bezdarbnieku vietu skaits pašvaldībā un tās iestādēs un tiek atlasītas kandidatūras uz pieprasītajām darba vietām mērķprogrammā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Salacgrīvas novadā
 Stājušies spēkā 29.03.2012 Saistošie noteikumi Nr.10 Nr.10 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
 Stājušies spēkā 03.05.2012 Saistošie noteikumi Nr.8 Nr.8 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
 Zaudējuši spēku 10.07.2019 Saistošie noteikumi Nr.5 Nr.5 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.4 Nr.4 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Piemēroti 01.05.2012 Saistošie noteikumi Nr.1 Nr.1 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Salacgrīvas novadā

 

2011.gads

 Stājušies spēkā 28.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā
 Stājušies spēkā 30.10.2011
Saistošie noteikumi Nr.14 Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi”
 Zaudējuši spēku ar 01.03.2018 Saistošie noteikumi Nr.11 Nr11 - Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.10 NR.10 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”
 Zaudējuši spēku
Saistošie noteikumi Nr.7 Nr7 - Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām”
 Zaudējuši spēku Saistošie noteikumi Nr.16 Nr.16 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām (ar grozījumiem)
 Stājušies spēkā 01.05.2011
Sasitošie noteikumi Nr.6 Nr6 - Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
    Nr6 - 1.Pielikums
    Nr6 - 2.Pielikums
    Nr6 - 3.Pielikums
    Nr6 - 4.Pielikums
    Nr6 - 5.Pielikums
    Nr6 - 6.Pielikums
    Nr6 - 7.Pielikums
    Nr6 - 8.Pielikums

Lasīt vairāk →

2010.gads

2010.07.21.

Saistošie noteikumi nr.24.

Grozījumi 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos nr. 15 "Par sezonas tirdzniecību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā" 

snd.saistosie.24.2010.doc snd.saistosie.24.2010.doc

2010.07.21.

Saistošie noteikumi nr.23.

Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošo kredīta aņemšanai

snd.saistosie.23.2010..doc snd.saistosie.23.2010..doc

2010.07.01.

Saistošie noteikumi nr.22.

Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikumi

snd.saistosie.22.2010.doc snd.saistosie.22.2010.doc

pielikums_nr.1_.snd.saist.22.2010..doc pielikums_nr.1_.snd.saist.22.2010..doc

pielikums_nr.2.snd.saist.22.2010..doc pielikums_nr.2.snd.saist.22.2010..doc

2010.06.16.

Saistošie noteikumi nr.20. 

Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi 

 snd.saistosie.20.2010..doc snd.saistosie.20.2010..doc

2010.06.16.

Saistošie noteikumi nr.19.

Par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu nr. 3 "Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru" atzīšanu par spēku zaudējušiem

snd.saistosie.19.2010.doc snd.saistosie.19.2010.doc

2010.06.16.

Saistošie noteikumi nr.18.

Par Liepupes pagasta padomes 2009.gada 25.februāra saistošo noteikumu nr. 05/2009 "Kārtība, kādā Liepupes pagasta padomes sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

snd.saistosie.18.2010.doc snd.saistosie.18.2010.doc

2010.05.19.

Saistošie noteikumi nr.17.

Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumiem

snd.saistosie.17.2010.doc snd.saistosie.17.2010.doc

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi nr.16.

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām

snd.saistosie.16.2010.doc snd.saistosie.16.2010.doc

2010.05.19.

Saistošie noteikumi nr.15.

Par sezonas tirdzniecību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā

Saistošie noteikumi Nr.15 Saistošie noteikumi Nr.15

2010.05.19. 

Saistošie noteikumi nr.14. 

Aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 

snd.saistosie.14.2010.doc snd.saistosie.14.2010.doc

2010.05.19.

Saistošie noteikumi nr.13.

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

snd.saistosie.13.2010.doc snd.saistosie.13.2010.doc

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi nr.10.

Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā

 

Zaudējuši spēku 27.02.2019

Saistošie noteikumi nr.4.

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā

snd.saistosie.4.2010.doc snd.saistosie.4.2010.doc

Zaudējuši spēku 24.02.2021

Saistošie noteikumi nr.2.

Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā

 snd.saistosie.2.2010..doc snd.saistosie.2.2010..doc

 Zaudējuši spēku 

Saistošie noteikumi nr.1.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā 

 snd.saistosie.1.2010..doc snd.saistosie.1.2010..doc

2009.gads

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi nr.10.

Grozījumi 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos nr. 2 "Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums"

snd.saistosie..10.2009.doc snd.saistosie..10.2009.doc

Zaudējuši spēku

 01.03.2018

Saistošie noteikumi nr.8.

Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi

snd.saistosie.8.2009.doc snd.saistosie.8.2009.doc

Zaudējuši spēku  01.03.2018

Saistošie noteikumi nr.7.

Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā

snd.saistosie.7.2009.doc snd.saistosie.7.2009.doc

 2009.19.08.

Saistošie noteikumi nr.6.

Par teritorijas plānojumiem

snd.saistosie.6.2009.doc snd.saistosie.6.2009.doc

Zaudējuši spēku

Saistošie noteikumi nr.3.

Par sociālās palīdzības pabalstiem

snd.saistosie.3.2009.doc snd.saistosie.3.2009.doc

Zaudējuši spēku

 27.01.2017

Saistošie noteikumi nr.2.

Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums

snd.saistosie.2.2009.doc snd.saistosie.2.2009.doc

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930