30. maijs, 2024, Ceturtdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Konsolidētie saistošie noteikumi

27.10.2014 12:55

 Pieņemšanas datums

 Nosaukums

 Dokuments

 17.02.2010

 Nr.2 "Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_2_2010_1_.doc

 17.03.2010

 Nr.4 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā"

 konsolidets_saist_not_4_2010_1_.doc

 19.05.2010

 Nr.15 "Par sezonas tirdzniecību Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā"

 konsolidets_saist_not_15_2010_1_.doc

 19.05.2010

 Nr.13 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

 konsolidets_saist_not_13_2010_1_.doc

 19.05.2010

 Nr.17 "Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam"

 konsolidets_saist_not_17_2010.doc

 16.06.2010

 Nr.20 "Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi"

 konsolidets_saist_not_20_2010.doc

 20.04.2011

 Nr.6 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" apstiprināšanu

 konsolidets_saist_not_6_2011_1_.doc

 28.12.2011

 Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_16_2011_1_.doc

 21.03.2012

 Nr.10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Salacgrīvas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

 konsolidets_saist_not_10_2012_.docx

 25.07.2012

 Nr.17 "Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā"

 konsolidets_saist_not_17_2012.doc

 20.02.2013

 Nr.3 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā"

 nr._3_saisto_ie_noteikumi_par_koku_cir_anu_rpus_me_a_salacgr_vas_novad_.docx

 20.11.2013

 Nr.32 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām"

 konsolidets_saist_not_32_2013.doc

 21.05.2014

 Nr.5 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_5_2014.docx

 17.06.2015

 Nr.9 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_9_2015.docx

 zaudējuši spēku 31.12.2019

 Nr.18 ''Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)" 

 konsolidets_saist_not_18_2015.doc

 19.10.2016

 Nr.11 "Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"

 konsolidets_saist_not_11_2016.docx

 28.12.2016

 Nr.12 "Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums"

 nr._12_salacgr_vas_novada_pa_vald_bas_nolikums.doc

 28.12.2017

 Nr. 9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā”

 konsolidets_saist_not_9_2017.docx

 21.03.2018

 Nr.3 "Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_3_2018.doc

 16.05.2018

 Nr.9 "Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_9_2018.doc

 17.10.2018

 Nr.14 "Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā"

 konsolidets_saist_not_14_2018.docx

 23.01.2019

 Nr.2 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā"

 konsolidets_saist_not_2_2019.doc

 17.07.2019

 Nr.9 "Par Salacgrīvas novada simbolikas lietošanu"

 konsolidets_saist_not_9_2019.doc
 22.01.2020  Nr.2 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā"  konsolidets_saist_not_2_2020.docx
 16.09.2020  Nr.12 Par Salacgrīvas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai  konsolidets_saist_not_12_2020.docx

 

 

 

 

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031