18. augusts, 2019, Svētdiena

Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

22.07.2019 16:42

Pārdod izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

Pārdod izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 1353, kas sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā), ar kadastra apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā) un ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 8100,00 euro

Izsoles solis – 800,00 euro.

Lasīt vairāk →

20.06.2019 08:34

Pārdod atklātā mutiskā izsolē īpašumu 1/3 domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu 1/3 domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56, kas sastāv no daļas zemes un  ēkas ar telpu kopējo platību 580,7 kv.m.

Īpašuma nosacītā cena – 31 340,00 euro

Izsoles solis – 1 000,00 euro.

Lasīt vairāk →

23.05.2019 12:03

Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Lociņi”

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0614, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 009 0602 (0,1161 ha platībā).

Īpašuma Nosacītā cena –  600,00 euro (seši simti euro).

Izsoles solis – 60,00 euro (sešdesmit euro).

Lasīt vairāk →

23.05.2019 10:50

Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Nemēzijas”, Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 008 0092, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6660 008 0092 (0,5341 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena –  1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro).

Izsoles solis – 120,00 euro (viens simts divdesmit euro).

Lasīt vairāk →

02.05.2019 12:13

Pārdod īpašumu "Ataudziņas", Salacgrīvas pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Ataudziņas”, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0542 kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0542 (2277kv.m platībā) un būves ar kadastra apz. 6672 007 0542 001.

Īpašuma nosacītā cena – 1 900,00 euro

Izsoles solis – 100,00 euro

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas skola", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982