20. septembris, 2020, Svētdiena

Marianna, Ginters, Guntra

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

17.09.2020 13:04

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu OPEL MERIVA

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu OPEL MERIVA, valsts reģistrācijas Nr. GC6753, šasijas Nr.W0L0XCE7564060935, (pirmo reizi reģistrēta 25.08.2006.g.).
Automašīnas nosacītā cena euro 537,19 (bez PVN).

Lasīt vairāk →

17.09.2020 13:01

Neapbūvēta zemes gabala Salacgrīvā, Murdu ielā 1 A izsole

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīva, Murdu iela 1A, kadastra Nr. 6615 010 0075, zemes vienības  kadastra apz. 6615 010 0174 (1200 kv.m platībā) – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 2430,00

Lasīt vairāk →

17.09.2020 12:59

Neapbūvēta zemes gabala Salacgrīvā, Tērces ielā 41 izsole

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīva, Tērces ielā 41, kadastra 6615 002 0189, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0195 (2,00 ha platībā) – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 7 220,00

Lasīt vairāk →

17.09.2020 12:57

Nekustamā īpašuma "Madeiras" Salacgrīvas pagastā izsole

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Salacgrīvas pagastā Madeiras, kadastra Nr. 6672 007 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar  kadastra apz. 6672 007 0136 (1,04 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464 (1,47 ha platībā) – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 6250,00,00

Lasīt vairāk →

17.09.2020 12:54

Nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Salacgrīvā, Smiltenes ielā 10A izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Salacgrīvā, Smiltenes iela 10A, kadastra Nr. 6615 005 0227, zemes vienības kadastra apz. 6615 005 0224 (138 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

17.09.2020 12:50

Nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Liepupes pagastā "Dālijas" izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Liepupes pagastā, Dālijas, kadastra Nr.6660 008 0185, zemes vienības kadastra apz. 6660 008 0166 (0,4073 ha platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

17.09.2020 12:40

Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Liepupes pagastā, “Muižas parka ceļš" izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Liepupes pagastā, “Muižas parka ceļš”, kadastra Nr.6660 009 0586, zemes vienības kadastra apzīmējums 6660 009 0573 (0,1648 ha platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

17.09.2020 12:24

Apbūves tiesību izsole zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā

Apbūves tiesību izsole zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā

1.            Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Ganību ielā 4, Salacgrīvā (0,25 ha platībā).
2.            Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – komercobjekta apbūve.
3.            Izsoles objekta - Apbūves tiesību maksa gadā – euro 63,00.
4.            Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadi.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:39

Zemes starpgabala Salacgrīvā, Dārza iela 11A, izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvā, Dārza iela 11A, kadastra Nr.6615 007 0234, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0230 (807 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:34

Zemes starpgabala Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Ābeļu iela 8A, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 007 0450, zemes vienības kadastra apz. 6672 007 0428 (4736 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:29

Nekustamā īpašuma izsole Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Liedaga iela 8-713, Tūjā, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0296, kas sastāv no nedzīvojamas telpas Nr.713 (73,08 kv.m platībā) un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas uz zemes 741/11984 – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 8 450,00

Izsoles solis – EUR 200,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:25

Zemes gabala izsole Jāņa Asara ielā 1, Ainažos

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Jāņa Asara iela 1, Ainažos, kadastra Nr. 6605 002 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6605 002 0138 (0,2403 ha platībā) – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 10 120,00
Izsoles solis – EUR 1000,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:21

Nekustamā īpašuma Aka Upeslīči, Salacgrīvas pagastā izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Aka Upeslīči, Salacgrīvas pagastā, kadastra Nr. 6672 004 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 004 0310 (0,07 ha platībā) un būves – artēziskās akas ar kadastra apz. 6672 004 0310 001 – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 730,00.
Izsoles solis – EUR 30,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:15

Zemes gabala Tērces iela 7A, Salacgrīvā izsole

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Tērces iela 7A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0199, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0197 (0,4972 ha platībā) – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 3 730,00
Izsoles solis – EUR 100,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:11

Zemes gabala Tērces iela 9A, Salacgrīvā izsole

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Tērces iela 9A, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0099, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0198 (0,7671 ha platībā) – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 5 230,00
Izsoles solis – EUR 200,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 09:01

Zemes gabala Tērces ielā 22, Salacgrīvā izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Tērces iela 22,  Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 002 0091, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 002 0091 (2,71 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 5 130,00.

Izsoles solis – EUR 300,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 08:52

Zemes gabala Jaunā iela 12, Salacgrīvā izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Jaunā iela 12, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 006 0057, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0057 (0,4798 ha platībā) – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 4 530,00.
Izsoles solis – EUR 400,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 08:45

Zemes gabala Salas iela 18, Salacgrīvā izsole ar pretendentu atlasi

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Salas iela 18, Salacgrīvā, kadastra Nr. 6615 004 0275, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0274 (0,6448 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 5 630,00.
Izsoles solis – EUR 300,00.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 08:33

Zemes gabala daļas Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā nomas tiesību izsole ar pretendentu atlasi

1. Nomas objekts – zemes gabala daļa Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā (200 kv.m platībā).
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā – euro 28,00, izsoles solis euro 2,00.
3. Iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošanai (automašīnu stāvlaukuma izveidošana).
4. Nomas termiņš – 10 gadi.

Lasīt vairāk →

20.08.2020 08:13

Nomas tiesību izsole lauksaimniecībā izmantojamai zemei Salacgrīvā 14,5918 ha platībā

Nomas tiesību izsole lauksaimniecībā izmantojamai zemei Salacgrīvā,

1. Nomas objekts – zemes gabals ar kadastra apz. 6615 006 0180 (14,5918 ha platībā).
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 1026,53.
3. Izsoles solis – EUR 20,00.
4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība, ar nosacījumu, ka zemes gabalā saglabājams zālājs un zemes gabalu nedrīkst uzart, nelietot ķīmiskos preperātus.

 

Lasīt vairāk →