25. novembris, 2020, Trešdiena

Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne, Katrīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

20.11.2020 11:24

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos IZSOLE

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6605 003 0053 (6102 kv.m platībā) un ēkām ar kadastra apz. 6605 003 0053 005 - auto mazgātuve - estakāde, kadastra apz. 6605 003 0053 002 - noliktava, kadastra apz. 6605 003 0053 003 – caurlaide, kadastra apz. 6605 003 0053 004 - sūkņu māja, 6605 003 0053 007- garāža ar noliktavu, 6605 003 0053 006 -laukumi – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 23280,00.

Izsoles solis – EUR 1000,00.

Lasīt vairāk →

22.10.2020 12:33

Pašvaldība pārdod neapbūvētu zemes gabalu Slīmesti 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Slīmesti 1, kadastra Nr. 6660 009 0545, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0565 (2,07 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 2 930,00.

Izsoles solis – EUR 100,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 14.decembra plkst.17.00, izsole notiks 2020.gada 15.decembrī plkst.15.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams pa pastu- sūtot pieteikumus vai pa e-pastu: dome@salacgriva.lv,

tālr. 64071986, 64071982.