20. oktobris, 2019, Svētdiena

Leonīda, Leonīds

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

19.09.2019 11:17

Pašvaldība pārdod izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 17A

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 17A, kadastra Nr. 6615 007 0221, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0215 (0,1064 ha platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

19.09.2019 11:11

Pašvaldība pārdod izsolē, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Salas iela 19

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Salas iela 19, kadastra Nr. 6615 004 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0244 (0,588 ha platībā).
Izsoles objekts apgrūtināts ar 8 zemes nomas līgumiem ar noteiktu nomas līgumu termiņu. Īpašuma Salas iela 19, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 004 0244 (0,588 ha platībā) turpmākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas.

Lasīt vairāk →

19.09.2019 11:06

Pašvaldība pārdod izsolē, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Tērces iela 10

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Tērces iela 10,  kadastra Nr. 6615 002 0192, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 002 0190 (2,7028 ha platībā).
Izsoles objekts apgrūtināts ar 25 zemes nomas līgumiem ar noteiktu nomas līgumu termiņu. Īpašuma Tērces iela 10,  zemes vienības ar kadastra apz. 6615 002 0190 (2,7028 ha platībā)  turpmākā izmantošana tiek noteikta – mazdārziņu teritorijas.

Lasīt vairāk →

22.08.2019 09:22

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 0585, sastāv no zemes vienības ar  kadastra apz. 6660 009 0601 (2,5 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 3 640,00 euro

Izsoles solis – 360,00 euro.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas skola", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982