01. aprīlis, 2020, Trešdiena

Dagne, Dagnis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

18.03.2020 11:44

Aicina pieteikties pirmpirkuma tiesīgās personas zemes starpgabala Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Selgas ielā 5A iegādei

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Selgas ielā 5A, kadastra Nr. 6615 007 0098, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0098 (210 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

18.03.2020 11:30

Aicina pieteikties pirmpirkuma tiesīgās personas zemes starpgabala Salacgrīvas novadā, Ainažos, Baznīcas ielā 3B iegādei

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Salacgrīvas novadā, Ainažos, Baznīcas ielā 3B, kadastra Nr. 6605 003 0073, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0069 (2367 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

20.02.2020 15:36

IZSOLE ATCELTA ! Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala daļas 1 ha platībā “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā izsoli

1. Nomas objekts – zemes gabala daļas “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, ar zemes vienības kadastra apz.6672 011 0104 (1 ha platībā).
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā – eur 75,00.
3. Iznomāšanas mērķis – teritorijas labiekārtošana un publiski pieejamu pasākumu un tirdzniecības organizēšana.
4. Nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.

Lasīt vairāk →

20.02.2020 15:30

IZSOLE ATCELTA ! Pašvaldība rīko Apbūves tiesību izsoli Ainažos Kristiāna Dāla ielā 1

1. Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala Kristiāna Dāla ielā 1, Ainažos, zemes vienības kadastra apz. 6605 002 0074 (0,5648 ha platībā).
2. Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – pakalpojuma objekta būvniecībai.
3. Izsoles objekta - Apbūves tiesību maksa gadā – eur 225,92.
4. Izsoles solis – euro 20,00.
5. Apbūves tiesību termiņš – 15 (piecpadsmit) gadi.

Lasīt vairāk →

20.02.2020 15:25

IZSOLE ATCELTA ! zemes gabals Ainažos, Jāņa Asara iela 1

Pārdod zemes gabalu  Ainažos, Jāņa Asara iela 1

Īpašuma kadastra Nr. 6605 002 0138, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6605 002 0138 (0,2403 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – eur 10 120,00.

Izsoles solis – EUR 1 000,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 27.aprīļa plkst. 17.00, izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.15.00 Smilšu ielā 9 (106.telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

03.02.2020 10:21

IZSOLE ATCELTA ! Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē Salacgrīvas pagastā, Madeiras.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā,Madeiras, kadastra Nr. 6672 007 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar  kadastra apz. 6672 007 0136 (1,04 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464 (1,47 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 6160,00.

Izsoles solis – EUR 600,00.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams pa pastu- sūtot pieteikumus vai pa e-pastu: dome@salacgriva.lv,

tālr. 64071986, 64071982.