04. jūlijs, 2020, Sestdiena

Sandis, Uldis, Ulvis, Sandijs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

18.06.2020 10:55

Pārdod atklātā mutiskā izsolē īpašumu Salacgrīvā, Tērces iela 43

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Tērces iela 43, kadastra Nr. 6615 002 0196, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0194 (0,6386 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 6 010,00.

Izsoles solis – EUR 250,00.

Lasīt vairāk →

18.06.2020 10:54

Pārdodot mutiskā izsolē dzīvokli Liepupes skola - 1

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā - dzīvokli Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 900 0080, sastāv no dzīvokļa Nr.1 (26,9 kv.m platībā) un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas uz zemes 269/4547 - izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – euro 1 050,00

Izsoles solis – euro 50,00.

Lasīt vairāk →

18.06.2020 10:50

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi "Jūras piekrastes joslai" un glābšanas stacijai Salacgrīvā

  1. Nomas objekts – zemes gabala daļa “Jūras piekrastes josla” ar zemes vienības kadastra apz.6615 007 0130 (2,00 ha platībā) un ēka - glābšanas stacija. 
  2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksa gadā – euro 300,00 , izsoles solis euro 30,00.
  3. Iznomāšanas mērķis – tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumu organizēšana.

Nomas termiņš – 3 (trīs) gadi ar iespēju nomas līgumu pagarināt līdz 10 (desmit) gadiem, ja nomas līguma termiņa laikā ir ticis piesaistīts finansējums pludmales attīstībai.

Lasīt vairāk →

25.05.2020 10:47

Pārdodot mutiskā izsolē īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Robežu ielā 1A

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Robežu ielā 1A, kadastra Nr. 6615 007 0233, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0239 (442 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Lasīt vairāk →

25.05.2020 10:40

Pārdod izsolē īpašumu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Liepupē, Takas iela 2

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, Liepupē, Takas iela 2, kadastra Nr. 6660 009 0522, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0498 (0,1610 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 920,00.

Izsoles solis – EUR 90,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 3.augusta plkst.17.00, izsole notiks 2020.gada 4.augustā plkst.15.00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams pa pastu- sūtot pieteikumus vai pa e-pastu: dome@salacgriva.lv,

tālr. 64071986, 64071982.

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031