10. decembris, 2019, Otrdiena

Judīte, Guna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

21.11.2019 12:47

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala Pērnavas ielā 57B nomas tiesību mutisku izsoli.

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes gabala Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0054  4,7911 ha platībā un zemes gabala Salacgrīvā  ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā) nomas tiesību mutisku izsoli.

1. Nomas objekts –  zemes gabals ar kadastra apz.  6615 010 0054 (4,7911 ha platībā) un zemes gabals ar kadastra apz. 6615 010 0162 (3,5741 ha platībā).

2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 167,30.

Lasīt vairāk →

21.11.2019 12:21

Pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi - Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Atlantijas iela 1C,

Pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Atlantijas iela 1C, kadastra Nr.6615 010 0170, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0170 (657 kv.m platībā). Starpgabala nosacītā cena – euro 1220,00. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

21.11.2019 12:04

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 38C

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 38C, kadastra Nr. 6615 010 0145, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0205 (0,7960 ha platībā).

Nosacītā cena –  EUR 4720,00

Izsoles solis – EUR 470,00.

Lasīt vairāk →

21.11.2019 11:22

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Transporta ielā 11

Pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Transporta ielā 11,  kadastra Nr. 6615 009 0015, zemes vienības kadastra apz. 6615 009 0015  (0,2422 ha platībā).

Nosacītā cena –  EUR 5620,00

Izsoles solis – EUR 560,00.

Lasīt vairāk →

28.02.2019 09:46

Pārdod izsolē īpašumu "Tūjas skola", Liepupes pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Tūjas skola”, Liepupes pagastā, kadastra Nr. 6660 006 0152, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apz. 6660 006 0152 (0,315 ha platībā), kadastra apz. 6660 006 0174 (1,22 ha platībā) un dzīvojamās mājas ar kadastra apz. 6660 006 0152 001.

Īpašuma nosacītā cena – 9200,00 euro

Izsoles solis – 920,00 euro.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982