18. maijs, 2021, Otrdiena

Inese, Inesis, Ēriks

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

23.04.2021 12:10

Nomas tiesību izsole lauksaimniecībā izmantojamai zemei Liepupes pagastā

1. Izsoles objekts Nr.1 - zemes gabals Liepupes pagastā Kārkliņi ar kadastra apzīmējumu 6660 005 0070 – 19,0 ha platībā, turpmāk tekstā kopā – izsoles objekts Nr.1, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
 1.1. Izsoles objekta Nr.1 nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta EUR 739,00.
 1.2. Izsoles solis izsoles objektam Nr.1 – EUR 70,00.

Lasīt vairāk →

23.04.2021 10:20

Pārdodot mutiskā izsolē zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Selgas ielā 5B

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Selgas ielā 5B, kadastra Nr.6615 007 0240, zemes vienības kadastra apz. 6615 007 0237 (526 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Lasīt vairāk →

23.04.2021 10:14

Pārdodot rakstiskā izsolē īpašumu Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā

Pārdodot rakstiskā izsolē īpašumu Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615 006 0206, zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0177 (2041 kv.m platībā).

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 1900,00.

Izsoles solis – EUR 190,00.

Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV- 4033 ar atzīmi: “Pieteikums izsolei Krišjāņa ielā 9, Salacgrīvā, neatvērt līdz 2021.gada 24.maija plkst.17.00”.

Lasīt vairāk →

22.04.2021 14:07

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli telpai Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā

1. Nomas objekts – telpa (23,6 kv.m platībā) pirmajā stāvā Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā.
2. Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – EUR 73,00.
3. Izsoles solis – EUR 5,00.
4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – uzņēmējdarbības veikšanai (pakalpojumu sniegšanai).
5. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.

Lasīt vairāk →

18.03.2021 10:34

Nekustamā īpašuma rakstiska izsole Tirgus ielā 1, Salacgrīvā

Pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē īpašumu Tirgus iela 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr.6615 005 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0169 1012 kv.m platībā, sūkņu mājas ar kadastra apz. 6615 005 0169 001 un artēziskās akas ar kadastra apz. 6615 005 0169 002.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 5 490,00.

Izsoles solis – EUR 300,00.

Lasīt vairāk →

18.03.2021 10:32

Nekustamā īpašuma izsole ar pretendentu atlasi Jaunā ielā 7, Salacgrīvā

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Jaunā iela 7, kadastra Nr. 6615 006 0114, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0114 (0,7926 ha platībā) ar noteiktu turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 5 400,00.

Izsoles solis – EUR 300,00.

Lasīt vairāk →

18.03.2021 10:30

Nekustamā īpašuma izsole ar pretendentu atlasi Grīvas ielā 4, Salacgrīvā

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu Grīvas ielā 4, kadastra Nr. 6615 006 0205, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 006 0204 (0,5171 ha platībā) ar noteiktu turpmākās izmantošanas nosacījumu – mazdārziņu teritorijas.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 3 800,00.

Izsoles solis – EUR 300,00.

Lasīt vairāk →

18.02.2021 16:08

Pārdod rakstiskā izsolē īpašumu Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē īpašumu Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novada,  kadastra Nr. 6672 007 0396, sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0396 (1040 kv.m platībā) un divu stāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apz. 6672 007 0396 001.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 4 590,00.

Izsoles solis – EUR 200,00.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams pa pastu- sūtot pieteikumus vai pa e-pastu: dome@salacgriva.lv,

tālr. 64071986, 64071982.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31