26. oktobris, 2021, Otrdiena

Kaiva, Amanda, Amanta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

22.07.2021 18:41

Teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai tiek nodota Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcija. 2020.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.414 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana tiek organizēta 30.07.2021. līdz 20.08.2021.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu un Vides pārskatu var iepazīties:

Lasīt vairāk →

02.06.2021 12:26

Par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu

2021.gada 19.maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.195 "Par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr. 6; 6.§) ir nolemts sadarbībā ar Limbažu un Alojas novada pašvaldībām uzsākt jaunizveidojumā Limbažu novada Attīstības programmas izstrādi, kā arī apstiprināt darba uzdevumu, noteikt plānošanas dokumenta izstrādes darba kārtību un atbildīgos

PIELIKUMS

02.06.2021 12:24

Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādes uzsākšanu

2021.gada 19.maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.196 "Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr. 6; 7.§) ir nolemts sadarbībā ar Limbažu un Alojas novada pašvaldībām uzsākt jaunizveidojumā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi, kā arī apstiprināt darba uzdevumu, noteikt plānošanas dokumenta izstrādes darba kārtību un atbildīgos.

PIELIKUMS

26.05.2021 09:56

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2021.gada 19.maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.194 "Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam" (protokols Nr. 6; 5.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns.

Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes interneta vietnē http://www.salacgriva.lv  sadaļā „Teritorijas plānošana” vai Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā tās darba laikā.

PIELIKUMS: Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam.

27.04.2021 09:58

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2021.gada 21.aprīlī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.177 "Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021.gadam Investīciju plānā 2020. - 2021.gadam" (protokols Nr. 5; 50.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns.

Lasīt vairāk →

19.04.2021 16:29

VPVB lēmums par SIVN procedūras nepiemērošanu lokālplānojumam "Vecsalaca"

VPVB lēmums par SIVN procedūras nepiemērošanu lokālplānojumam "Vecsalaca"

Salacgrīvas novada dome informē, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/32 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu lokālplānojumam Vecsalacā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66720040371.

Lasīt vairāk →

19.04.2021 16:16

VPVB lēmums par SIVN procedūras nepiemērošanu lokālplānojumam "Pilskalna mežs"

VPVB lēmums par SIVN procedūras nepiemērošanu lokālplānojumam "Pilskalna mežs"

Salacgrīvas novada dome informē, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/31 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu lokālplānojumam “Pilskalna mežs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600080140.

Lasīt vairāk →

23.02.2021 11:51

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2021.gada 17.februārī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.82 "Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam" (protokols Nr.3; 51.2.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns.

Lasīt vairāk →

23.02.2021 11:51

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2021.gada 17.februārī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.82 "Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam" (protokols Nr.3; 51.2.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns.

Lasīt vairāk →

26.01.2021 16:59

Paziņojums par grozījumiem lēmumā par lokālplānojuma "Liepupes pilskalns" uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2021. gada 20.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 “Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr. 290 “Par lokālplānojuma “Liepupes pilskalns” uzsākšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”.

Lasīt vairāk →

26.01.2021 15:03

Paziņojums par grozījumiem lēmumā par lokālplānojuma "Vecsalaca" uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2021. gada 20.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 “Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumā Nr. 291 “Par lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”.”

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66720040371.

Lasīt vairāk →

23.12.2020 12:40

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2020.gada 16.decembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.485 " Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam " (protokols Nr.16; 33.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns.
Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes interneta vietnē http://www.salacgriva.lv sadaļā „Teritorijas plānošana” vai Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā tās darba laikā.

Lasīt vairāk →

17.12.2020 12:06

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2020.gada 25.septembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.372 " Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam " (protokols Nr.13; 1.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns. 

Lasīt vairāk →

11.12.2020 14:07

Paziņojums par lokālplānojuma "Buras" uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 292 “Par lokālplānojuma “Buras” izstrādes uzsākšanu Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600070126”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas plānojuma apbūves noteikumu izmaiņas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600070126.

Lasīt vairāk →

11.12.2020 12:47

Paziņojums par lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 291 “Par lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66720040371.

Lasīt vairāk →

11.12.2020 12:42

Paziņojums par lokālplānojuma "Pilskalns" uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 290 “Par lokālplānojuma “Liepupes pilskalns” uzsākšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600080140.

Lasīt vairāk →

25.11.2020 10:40

Paziņojums par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2020.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.414 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra sēdes lēmumu Nr.414 tiek noteikts, ka Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (5.0) publiskā apspriešana ir uzsākama 6 darba dienu laikā pēc valstī noteiktā publisko pasākumu aizliegumu atcelšanas. Publiskās apspriešanas periods un norises vieta tiks precizēta.

Lasīt vairāk →

17.06.2020 09:43

Paziņojums par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 atcelšanu.

Salacgrīvas novada dome 15.06.2020. ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.218 " Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidošanu " (protokols Nr.7; 1.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr.9 "Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu".

Lasīt vairāk →

29.05.2020 11:55

Aktualizēts Rīcības un Investīciju plāns 2020.-2021.

2020.gada 20.maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.175 "Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2020.-2021.gadam un Investīciju plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu" (protokols Nr.6; 3.§) ir aktualizēti divi nozīmīgi plānošanas dokumenti - Salacgrīvas novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāns. 

Lasīt vairāk →

27.02.2020 12:51

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma iekļaušanu

Salacgrīvas novada teritorijas plānojumā līdz 2030.gadam

Salacgrīvas novada dome informē, ka ar Domes 2020.gada 19.februāra lēmumu Nr.38. “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lasīt vairāk →

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031