12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

25.01.2019 12:54

Sabiedrības un institūciju līdzdalība Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma un tā vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā

Salacgrīvas novada dome informē, ka Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas notika no 2018. gada 28. maija līdz 2018. gada 7. jūlijam.

Interesentiem bija iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdrukātā veidā:
1.Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novada domē;
2.Ainažos, Parka ielā 16, Ainažu pilsētas pārvaldē;
3.Liepupē, “Mežgravas”, Liepupes pag., Liepupes pagasta pārvaldē.

Lasīt vairāk →

02.12.2016 13:27

Publiskā apspriešana par "Jahtotāju servisa ēku"

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 30.11.2016. lēmumu Nr. 13-12.1-90„Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” un 02.12.2016. lēmumu Nr.13-12.1-91 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu” būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr.90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tālr. 64071973, Salacgrīvas ostas pārvalde, reģ. Nr.90000462446, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tālr. 64071110,

Lasīt vairāk →

08.11.2016 06:34

Paziņojums par detālplānojumu nekustamajos īpašumos

Paziņojums par detālplānojumu nekustamajos īpašumos Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), “Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), “Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”

Lasīt vairāk →

23.03.2016 12:52

Salacgrīvas novada teritorijas plānojumam 2016.-2027.gadam piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Salacgrīvas novada dome informē, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis Lēmumu Nr.9 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Plānošanas dokuments, kuram noteikts stratēģiskais ietekmi uz vidi novērtējums ir izstrādē esošais Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 2016.-2027. gadam.

Lasīt vairāk →

04.03.2016 09:10

Aicina iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada 30. jūlija lēmumu „Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. - 2027. gadam izstrādes uzsākšanu” (Salacgrīvas novada domes sēdes protokols Nr.7; 24.§, lēmums Nr.263) ir uzsākta Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2016.- 2027. gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums teritorijas plānojuma izstrādei.

Lasīt vairāk →

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR SALACGRĪVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2038. GADAM UN SALACGRĪVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.- 2021.GADAM VIDES PĀRSKATU

Lasīt vairāk →

15.10.2015 13:21

Salacgrīvas novada dome aicina paust viedokli par gājēju noejām uz jūru!

Šobrīd notiek Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde, tāpēc ir būtiski zināt tās vietas, kuras lielākai iedzīvotāju daļai ir būtiskas pludmales apmeklēšanai. Salacgrīvas novada dome aicina novada iedzīvotājus un viesus paust viedokli par gājēju noejām uz jūru sākot no Duntes līdz pat Ainažiem. Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ierosinājumi tiks izvērtēti un iespējamie risinājumi iekļauti teritorijas plānojuma 1.redakcijā, kas pēcāk tiks nodots publiskajai apspriešanai. Aicinām būt aktīviem!

Lasīt vairāk →

31.07.2015 12:07

Salacgrīvas novada plānošanas dokumenti

Salacgrīvas novada dome informē, ka 2015.gada 29.jūlija domes sēdē tika apstiprināti Salacgrīvas novada plānošanas dokumenti:

  • Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. -2038.gadam (Domes lēmums Nr.238, protokols Nr.10; 2§);

Lasīt vairāk →

07.05.2015 05:31

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 27.03.2015. lēmumu Nr.13-12.1-13„Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” un 07.05.2015. lēmumu Nr.13-12.1-20 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu” SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565, Lubānas ielā 43, Rīgā, tālr. 67241260,

Lasīt vairāk →

23.03.2015 12:27

Paziņojums par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. - 2038. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2015. gada 18.marta lēmumam Nr.124 (Protokols Nr.4; 34§) „Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" tiek organizēta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana. Ar Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. - 2038. gadam 1. redakcijas materiāliem var iepazīties:

Lasīt vairāk →

23.03.2015 08:51

Paziņojums par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumam Nr.123 (Protokols Nr.4; 33§) „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai " tiek organizēta Salacgrīvas novada attīstības programmas publiskā apspriešana.Ar Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam 1.redakcijas materiāliem var iepazīties:

Lasīt vairāk →

23.03.2015 06:56

Paziņojums par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Atbilstoši Salacgrīvas novada domes 2015.gada 18.marta lēmumam Nr. 125 (Protokols Nr.4; 35§) „Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" tiek organizēta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas vides pārskata publiskā apspriešana.

Lasīt vairāk →

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031