14. aprīlis, 2024, Svētdiena

Strauja, Gudrīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada dome aicina paust viedokli par gājēju noejām uz jūru!

15.10.2015 13:21

Šobrīd notiek Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde, tāpēc ir būtiski zināt tās vietas, kuras lielākai iedzīvotāju daļai ir būtiskas pludmales apmeklēšanai. Salacgrīvas novada dome aicina novada iedzīvotājus un viesus paust viedokli par gājēju noejām uz jūru sākot no Duntes līdz pat Ainažiem. Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ierosinājumi tiks izvērtēti un iespējamie risinājumi iekļauti teritorijas plānojuma 1.redakcijā, kas pēcāk tiks nodots publiskajai apspriešanai. Aicinām būt aktīviem!

Informācijai:

Aizsargjoslu likuma 36.pants nosaka:

Pašvaldībai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekļūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietu ierīkošanai. Vietējā pašvaldība organizē gājēju celiņu ierīkošanu, ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā arī to, ka celiņi nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izņemot gadījumu, kad to nav iespējams nodrošināt dabā esošo apstākļu dēļ. Ja nepieciešams, pašvaldība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies aprobežojuma noteikšanas dēļ. Zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ierosinājumus aicinām sūtīt uz e-pastu vineta.kruze@salacgriva.lv vai uz adresi Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033

 

Informējam, la sanaksmes tiek atceltas Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas slimības dēļ.

Lūgums sekot līdzi jaunākajai informācijai. 

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930