22. janvāris, 2022, Sestdiena

Austris, Vincents

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novads

 Centrs:

 Salacgrīva

 Platība:

 637,6 km2

 Iedzīvotāji:

 7648 (01.01.2021)

 Blīvums:

 12,0iedz./km2

 Izveidots:

 2009. gadā

 Domes priekšsēdētājs:

 Dagnis Straubergs

 Teritoriālās vienības:

 Ainaži
 Ainažu pagasts
 Liepupes pagasts
 Salacgrīva
 Salacgrīvas pagasts

 Salacgrīvas novada ģerbonis

novads v2 1 lielaks.jpg

 Salacgrīvas novada karogs

salacgrivas karogs.jpg

 Salacgrīvas novada logo

sal logo zils.jpg

 Salacgrīva

 Platība:

 12,57 km²

 Iedzīvotāji:

 2732 (01.01.2021)

 Blīvums:

 217,3 iedz./km²

 Pilsētas tiesības iegūtas:

 1928. gadā

 Pasta indekss:

 LV-4033

 Salacgrīvas pilsētas ģerbonis

Salacgrivas gerbs.jpg

 Salacgrīvas pilsētas karogs

salackar.jpg

 Salacgrīvas pilsētas logo

print_logo.jpg

 Ainaži

 Platība:

 5 km²

 Iedzīvotāji:

 727 (01.01.2021)

 Blīvums:

 145,4 iedz./km²

 Pilsētas tiesības iegūtas:

 1926. gadā

 Pasta indekss:

 LV-4035

 Ainažu pilsētas ģerbonis

Ainazi_gerb.jpg

 Ainažu pilsētas karogs

image-5031.jpg

 Liepupes pagasts

 Centrs:

 Mustkalni

 Platība:

 157,9 km2

 Iedzīvotāji:

 1763 (01.01.2021)

 Blīvums:

 11,2 iedz./km2

 Pasta Indekss:

 LV-4023

Liepupes pagasta ģerbonis

404px-Coat_of_Arms_of_Liepupes_pagasts.jpg

Salacgrīvas novada dome

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
Reģistrācijas Nr. 40900036325
PVN Reģistrācijas Nr. LV40900036325

Tel. 64071973, 64075000

dome@salacgriva.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00, 14:00-18:00. 

Otrdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00. 

Trešdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00. 

Ceturtdien 8:00-13:00, 14:00-17:00. 

Piektdiena 8:00-13:00, 14:00-16:00.

Kontakti

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

dome1.jpg

SALACGRĪVAS ADMINISTRĀCIJA
Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV - 4033
Reģ. Nr. 40900036325
PVN Reģ. Nr. LV40900036325
Tel. 64071973, salacgrivas_administracija@limbazi.lv 

Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus

 

 
Simbols-e-.png
 

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00, 14:00-18:00.

Otrdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Trešdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Ceturtdien 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Piektdiena 8:00-13:00, 14:00-16:00.

Pēdējā darba dienā pirms svētku dienas, darba laiks tiek samazināts par vienu stundu.

Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības Covid - 19 izplatību, Salacgrīvas administrācija lūdz iedzīvotājus sazināties ar darbiniekiem un pieteikt vizītes pie speciālistiem telefoniski un pakalpojumus saņemt attālināti, kā arī lūdzam maksājumus veikt elektroniski!

Aicinām iedzīvotājus ar domes vadību un darbiniekiem, pēc iespējas sazināties telefoniski vai rakstot e-pastos:

- Salacgrīvas administrācijas klientu apkalpošanas centrs – 64071973; dome@salacgriva.lv vai www.epakalpojumi.lv; vai www.latvija.lv

- Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas novada bāriņtiesa, pirms pakalpojuma saņemšanas iedzīvotājus lūdzam sazināties: - 64071990; 25436459 (Salacgrīvā); 28007713 (Liepupes pagastā, Ainažos); barintiesa@salacgriva.lv

- Salacgrīvas administrācijas sociālais dienests – 64071980, 29157673; soc.dienests@salacgriva.lv

- Salacgrīvas administrācijas dzimtsarakstu nodaļa (arī dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos) – 64071979; liga.zalite@salacgriva.lv Dzimšanas un miršanas reģistrācija notiek klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni.

Aicinām iedzīvotājus izvērtēt pakalpojuma nepieciešamību un steidzamību.

kac.jpg

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, Kab.Nr. 109

Tel.64071973 (par pašvaldības pakalpojumiem)

Tel.64075000 (par valsts iestāžu pakalpojumiem) 

dome@salacgriva.lvsalacgriva@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Ārija Mikša, arija.miksa@salacgriva.lv,

Tehniskā sekretāre Jana Kovača, jana.kovaca@salacgriva.lv, 64071998

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-13:00, 14:00-18:00. 

Otrdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Trešdiena 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Ceturtdien 8:00-13:00, 14:00-17:00.

Piektdiena 8:00-13:00, 14:00-16:00.

UZMANĪBU - SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda parsonu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu saraksts

Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļa informē, ka nekustamā īpašuma nodokļu, nodevu, maksas pakalpojumu, administratīvo sodu, vecāku iemaksu un zvejas tiesību nomas maksājumiem sākot ar 2020.gadu izmantojami šādi norēķinu konti:

 AS Swedbanka
 
kods HABALV22
 konts LV18HABA0551012205203 

 AS SEB banka
 
kods UNLALV2X
 konts LV71UNLA0013013130848 

 AS Luminor banka
 
kods RIKOLV2X
 
konts LV77RIKO0002013118289

 AS Citadele banka 
 
kods PARXLV22
 
konts LV16PARX0027084760006

 

 Ziedojumu konts - A/S Citadele Banka (EUR)
kods PARXLV22
konts LV43PARX0027084760005
 

Salacgrīvas administrācijas darbinieku, iestāžu vadītāju telefonu numuri un e-pastu adreses

 

 Tel.nr.

Kab.

 e-pasts

 

 PĀRVALDE

     

 Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrais vietnieks Andris Zunde

25631555  202  andris.zunde@salacgriva.lv 

 Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane

 64024994

204  inita.hartmane@salacgriva.lv

 Padomnieks juridiskos jautājumos Dita Lejniece

 64071974

201

 dita.lejniece@salacgriva.lv

 Juriskonsults Izita Kļaviņa

 64071969 110  izita.klavina@salacgriva.lv 

 Personāla speciāliste Gunta Kristiņa - Tomsone

 64071975

204

 gunta.kristina-tomsone@salacgriva.lv

 Atbildīgā arhivāre Līga Zālīte

 64071979

107

 liga.zalite@salacgriva.lv

 

FINANŠU NODAĻA

     finansu.nodala@salacgriva.lv 

 Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Bendrāte

 64071977

104

 ilze.bendrate@salacgriva.lv

 Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Guna Jirgensone

 64071988

103

 guna.jirgensone@salacgriva.lv

 Ekonomiste-budžeta plānotāja Ināra Lazdiņa

 64071994

103

 inara.lazdina@salacgriva.lv

 Algu grāmatvede Inese Stivriņa

 64071978

101

 inese.stivrina@salacgriva.lv

 Grāmatvede Aija Sumčenko

 64071993

101

 aija.sumcenko@salacgriva.lv

 Grāmatvede Maija Andersone

 64024991

101

 maija.andersone@salacgriva.lv

 Grāmatvede Zane Zvejniece

 64071992

102

 zane.zvejniece@salacgriva.lv 

 Grāmatvede Olga Lūse

 64024989

102

 olga.luse@salacgriva.lv

 Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Valda Neimane

 64071984

108

 valda.neimane@salacgriva.lv 

 Nekustamā īpašuma nodokļa speciālista palīgs un grāmatvedis Inga Ģēģere

 64023931

108

 inga.gegere@salacgriva.lv

 

 ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU NODAĻA

     

 Projektu vadītāja Sarma Kacara

 64071982

110

 sarma.kacara@salacgriva.lv

 Attīstības un teritorijas plānotājs Vineta Krūze

 26662248

110  vineta.kruze@salacgriva.lv 

 Projektu koordinatore Solvita Kukanovska

 64071982

110

 solvita.kukanovska@salacgriva.lv

 

 DZIMTSARAKSTU NODAĻA

     

 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja (Dzīvesvietas deklarēšana) Līga Zālīte

 64071979

107

 dzimts@salacgriva.lv

 liga.zalite@salacgriva.lv 

 Vadītājas vietniece Ginta Jēkabsone

 28007713

 

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv 

 

 INFORMĀCIJAS NODAĻA

     

 Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese

 64071987, 

 26545574

105

 ilga.tiesnese@salacgriva.lv

 Informācijas aprites speciālists Kaspars Neimanis

 64071987

105

 kaspars.neimanis@salacgriva.lv

       

 Autovadītājs - kurjers Mārcis Kalniņš

 29235646

   

 Autovadītājs - kurjers Māris Zvejnieks

 29267759    

 

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

 

 soc.dienests@salacgriva.lv

 E-adrese: 

 _DEFAULT@40900003076

 Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rubene

 29157673

115

 ilze.rubene@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Zane Paegle

 25603997 

114

 zane.paegle@salacgriva.lv

 Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām Inga Veide

 26490606

113

 inga.veide@salacgriva.lv

 Sociālais pedagogs Inga Parole

 64071980 25694747

114

 inga.parole@salacgriva.lv 

 Sociālais darbinieks Iveta Apšiniece (Ainaži)

   

 iveta.mendzina@salacgriva.lv

 Sociālais darbinieks Līvija Bērziņa (Liepupe)

 22044371    livija.berzina@salacgriva.lv 

 Sociālais rehabilitētājs Baiba Kuņeca

 26113351 114  baiba.kuneca@salacgriva.lv 

 Sociālās palīdzības organizators Guna Paegle

 64071980 112  paegle.guna@salacgriva.lv

 

 BĀRIŅTIESA

(Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas novada bāriņtiesa)

 

 

 barintiesa@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro

 64071990

25436459

116

 maruta.pirro@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas sekretāre, bāriņtiesas locekle Dina Bantersone

 64071990

117

 dina.bantersone@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas locekle Ginta Jēkabsone

 28007713

 

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv

 TEHNISKĀS UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA 

 

 

 

 Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Kristaps Ēdolfs

 27336687

205  kristaps.edolfs@salacgriva.lv

 Būvniecības projektu vadītājs Māris Aizsils

 27363311

206  maris.aizsils@salacgriva.lv

 Būvprojektu vadītājs Bruno Veide 

 29105540

209  bruno.veide@salacgriva.lv

 Zemes lietu speciāliste Guna Paegle

 64024990

207

 guna.paegle@salacgriva.lv

 Nodaļas vadītājs, enerģētiķis Ziedonis Tomsons  26552180 206  ziedonis.tomsons@salacgriva.lv 

 Ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna

 27336698

205

 gundega.upite-viksna@salacgriva.lv 

 Pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste Digna Būmane

 64071986

207

 digna.bumane@salacgriva.lv

 Pārvaldnieks Āris Ladusāns

 29432963

   

 

 ADMINISTRATĪVA KOMISIJA

     

 administrativa.komisija@salacgriva.lv

 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Dana Buša

 64071969

108

 dana.busa@salacgriva.lv 

 

 SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA

 

 

 

 Kārtībniece Gunita Bisniece

 26443894

111

 gunita.bisniece@salacgriva.lv

 Kārtībniece Anna Mundiciema

 25636008

111

 anna.mundiciema@salacgriva.lv

 

 BŪVVALDE

 

 

 buvvalde@salacgriva.lv 

 E-adrese:

 BUVVALDE@90000059796 

 Būvvaldes vadītāja - Galvenā arhitekte Ineta Cīrule

 29343086

208

 ineta.cirule@salacgriva.lv

 Būvinspektors Artis Ukass

 29457785

209

 artis.ukass@salacgriva.lv

 Būvinspektors Dzintars Bernhards  20225719 209  dzintars.bernhards@salacgriva.lv 
 Būvvaldes lietvede Jana Kovača  64071998  109  jana.kovaca@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada izglītības speciāliste Antra Paegle

 26443291

111

 antra.paegle@salacgriva.lv 

 

IESTĀDES

 Salacgrīvas novada bibliotēka-vadītāja Hedviga Inese Podziņa

64071989

salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv

hedviga.podzina@salacgriva.lv 

 Svētciema bibliotēka- vadītāja Līga Borozdina

64071721

svetciemabiblioteka@salacgriva.lv

 Korģenes bibliotēka-

vadītāja Ilze Baumane

64030843

29275200

korgenesbiblioteka@salacgriva.lv

 Ainažu bibliotēka- vadītāja Sanita Kānīte

64043254

ainazubiblioteka@salacgriva.lv 

 Tūjas bibliotēka- vadītāja Zeltīte Millere

64032172

tujasbiblioteka@salacgriva.lv

 Liepupes bibliotēka- vadītāja Sarmīte Zvīne

64020139

liepupesbiblioteka@salacgriva.lv

 

 Salacgrīvas novada muzeja vadītāja - Ieva Zilvere

 64071981

 muzejs@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centru "BĀKA"

 

 centrs@salacgriva.lv

 Vadītāja, uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate

 29431187

 elina.lilenblate@salacgriva.lv 

 Jaunatnes lietu speciāliste Marta Dance

 

 marta.dance@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada kultūras centrs vadītāja Pārsla Dzērve

 64041458

 kulturascentrs@salacgriva.lv

 parsla.dzerve@salacgriva.lv 

 Lauvu Tautas nams vadītāja Indra Kauliņa

 64030884

 indra.kaulina@salacgriva.lv 

 Zvejnieku parks pārvaldniece Dace Kurpniece

 64041553,

 28372195

 zvejniekuparks@salacgriva.lv

 dace.kurpniece@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs vadītāja Kristiāna Kauliņa

 64041254,

 26463025

 kristiana.kaulina@salacgriva.lv 

 TIC Ceļojuma konsultante Līga Līsmane

 64041254

 info@visitsalacgriva.lv

 Ostas pārvalde - pārvaldnieks Ivo Īstenais

 64071111

 port@salacgrivaport.lv

 SALACGRĪVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

 

Salacgrīvas vidusskola - direktora pienākumu izpildītāja Iveta Kupča

 64023060

 iveta.kupca@salacgrivasvsk.lv 

 V-sk. sekretāre Daiga Lūse

 64023061

 daiga.luse@salacgrivasvsk.lv 

 V-sk. grāmatvede Dace Trautmane

 64023062

 dace.trautmane@salacgrivasvsk.lv 

 Dir. vietn. izglītības jomā Santa Čiževska

 64023064

 santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv 

 Salacgrīvas Mūzikas skolas direktore Katrīna Žibala

 28386412

 katrina.zibala@salacgriva.lv 

 Salacgrīvas Mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs

 64041346,

 29151889

 makslasskola@salacgriva.lv

 Pirmskolas izglītības iestāde "Vilnītis" vadītāja Dace Vilemsone

 64041839

 salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

 dace.vilemsone@salacgriva.lv

 Pirmskolas izglītības iestādes "Vilnītis" filiāle Svētciemā

 64071701

 salacgrivavilnitis@salacgriva.lv 

 Veco ļaužu mītne "Sprīdīši"

 64071622,

 fakss 64071621

 spridisi@salacgriva.lv 

 Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" direktors Agita Zvejniece

 28313193

 

 

 Salacgrīvas novada domes Ainažu pilsētas pārvalde

 

 ainazi@salacgriva.lv

 Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone

 29136539

 ilona.jekabsone@salacgriva.lv

 Ainažu pilsētas pārvaldes sekretāre Ginta Cielava

 28653675

 ginta.cielava@salacgriva.lv

 Bāriņtiesas locekle, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Ginta Jēkabsone 

 28007713

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv 

 Ainažu pārvaldes ēku un apsaimniekošanas teritorijas pārzinis -

 64071356

 

 Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrs Ainažos vadītāja Inta Briģe

 26414207

 inta.brige@salacgriva.lv

 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas direktore Ieva Skuja

 64043379
 64043289,

 22020422

 ainazu.skola@salacgriva.lv

 ieva.skuja@salacgriva.lv

 Ainažu kultūras nama kultūras darba vadītāja Madara Oga - Timofejeva

 28371559

 madara.oga-timofejeva@salacgriva.lv 

 

 Liepupes pagasta pārvalde

 

 liepupe@salacgriva.lv 

 Liepupes pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Ozoliņa 

 29453653

 ilze.ozolina@salacgrīva.lv 

 Liepupes pagasta pārvaldes sekretāre Evita Doktere

 64020142

 evita.doktere@salacgriva.lv

 Liepupes apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Pētersons

 27292266

 

 Bāriņtiesas locekle, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Ginta Jēkabsone

 28007713

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv

 Sociālā darba organizatore Guna Paegle

 64071999

 paegle.guna@salacgriva.lv

 Sociālais darbinieks Līvija Bērziņa

 22044371

 livija.berzina@salacgriva.lv

 Liepupes pagasta tautas nama kultūras darba vadītāja Arta Zunde

 64023932

 arta.zunde@salacgriva.lv 

 Liepupes pamatskolas direktore ir Arta Rubeze

 64020376

 64020354

 liepupespsk@salacgriva.lv

Korģenes Feldšeru Vecmāšu punkts Kristīne Blaumane Ārsta palīgs/feldšeris mob.25727250 (Pirmdienās 9:00-17:00. Ceturtdienās 9:00-17:00. Sestdienas 8:00-12:00)

Datu aizsardzības speciālists: Uldis Sīpols, + 371 26658265, e-pasts: datu.specialists@salacgriva.lv

Salacgrīvas novada dome, Reģ. Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela-9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, +371 64071973,e-pasts: dome@salacgriva.lv

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31