04. decembris, 2023, Pirmdiena

Baiba, Barba, Barbara

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30. – 32. pantu, Satversmes tiesa nospriedusi: atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9. 2 daļas 1. un 2. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no to spēkā stāšanās brīža.

Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2018-11-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam".

 

Amatpersonu atalgojums 2019.gada janvārī

Amatpersonu atalgojums 2019.gada februārī

Amatpersonu atalgojums

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Salacgrīvas novada domes amatpersonu atalgojumu

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

 Salacgrīvas novada dome

 2021_01_majas_lapai.pdf *

 Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”

 

 Salacgrīvas vidusskola

 darbinieku_menesalgu_grupas_01.01.2021.pdf *

 Liepupes pamatskola

 amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_alg_as_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_uz_01.01.2021..doc *

 inform_cija_par_amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_algas_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_pedagogi_01.01.2021._.docx *

 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola

 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis”

 pii_vilnitis_m_nesalgas_apm_rs_no_01.01.2021..pdf *

 Salacgrīvas novada mūzikas skola

 amatu_saraksts_01.03.2021_m_zikas_skola_www.pdf *

 Salacgrīvas novada mākslas skola

 amatu_saraksts_01.03.2021_m_kslas_skola.pdf *

*aktuālizēts 2021.gada 28.aprīlī

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031