18. janvāris, 2021, Pirmdiena

Antis, Antons, Antonijs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Amatpersonu atalgojums 2019.gads

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30. – 32. pantu, Satversmes tiesa nospriedusi: atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9. 2 daļas 1. un 2. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no to spēkā stāšanās brīža.

Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2018-11-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam".

 

Amatpersonu atalgojums 2019.gada janvārī

Amatpersonu atalgojums 2019.gada februārī

Amatpersonu atalgojums

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Salacgrīvas novada domes amatpersonu atalgojumu

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

 Salacgrīvas novada dome

 2019_04_majas_lapai.pdf

 Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”

 m_ne_algas_sprid_4_2.docx

 Salacgrīvas vidusskola

 darbinieku_menesalgu_grupas_16.01.2018_sgriv.docx  

 Liepupes pamatskola

 inform_cija_par_amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_algas_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_pedagogi_01.01.2018._.docx , lp_vsk_algas.doc

 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola

 public_anai_2018_ain_skola.docx

 Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde „Randa” 

 amatu_grupa_2018_pii_randa.docx  

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis”

 salacgr_majas_lapai_2018_piii.docx

 Salacgrīvas novada mūzikas skola

 m_zika_tati_01.09.2018.doc

 Salacgrīvas novada mākslas skola

 m_ksla_tati_01.09.2018.doc

*aktuālizēts 2019.gada 14.martā

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031