20. aprīlis, 2021, Otrdiena

Mirta, Ziedīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Amatpersonu atalgojums

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Salacgrīvas novada domes amatpersonu atalgojumu

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

 Salacgrīvas novada dome

 2021_01_majas_lapai.pdf *

 Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”

 

 Salacgrīvas vidusskola

 darbinieku_menesalgu_grupas_01.01.2021.pdf *

 Liepupes pamatskola

 amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_alg_as_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_uz_01.01.2021..doc *

 inform_cija_par_amatpersonu_un_darbinieku_m_ne_algas_apm_ru_sadal_jum_pa_amatu_pedagogi_01.01.2021._.docx *

 Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola

 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis”

 pii_vilnitis_m_nesalgas_apm_rs_no_01.01.2021..pdf *

 Salacgrīvas novada mūzikas skola

 amatu_saraksts_01.02.2021_m_zikas_skola.pdf *

 Salacgrīvas novada mākslas skola

 amatu_saraksts_01.02.2021_m_kslas_skola.pdf *

*aktuālizēts 2021.gada 12.februārī

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930