14. aprīlis, 2024, Svētdiena

Strauja, Gudrīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aicina iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei

04.03.2016 09:10

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014. gada 30. jūlija lēmumu „Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. - 2027. gadam izstrādes uzsākšanu” (Salacgrīvas novada domes sēdes protokols Nr.7; 24.§, lēmums Nr.263) ir uzsākta Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2016.- 2027. gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums teritorijas plānojuma izstrādei.

Ikviens interesents tiek aicināts aktīvi piedalīties teritorijas plānojuma izstrādē. Nekustamo īpašumu īpašniekiem vajadzētu izvērtēt sava nekustamā īpašuma turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākā nākotnē notiks apbūve, apmežošana vai citas aktivitātes, kas varētu mainīt funkcionālo zonējumu.

Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami līdz 2016. gada 29. aprīlim Salacgrīvas novada pašvaldībai Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV - 4033, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, juridiskām personām- nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, faktisko adresi.

Vēršam uzmanību, ka funkcionālie zonējumi teritorijas plānojumā tiks noteikti ņemot vērā 2013. gada 30. aprīlī pieņemtos Ministru kabineta noteikumus Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties publiskās apspriešanas laikā. Par to tiksiet informēti turpmāk Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī Salacgrīvas novada izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas”.
Papildus informāciju par teritorijas plānojuma izstrādi varat saņemt, zvanot teritorijas plānotājai Vinetai Krūzei uz tālr.nr. 64071997 vai sūtot e-pastu – vineta.kruze@inbox.lv

Iesniegums

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930