28. maijs, 2022, Sestdiena

Vilhelms, Vilis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2017.gads

 Stājušies spēkā 27.01.2018  Saistošie noteikumi Nr.9  Nr.9 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Salacgrīvas novada pašvaldībā
 Piemēroti 2018.gadā  Saistošie noteikumi Nr.5  Nr.5 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2018.gadā
 Stājušies spēkā 22.07.2017  Saistošie noteikumi Nr.4  Nr.4 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 Stājušies spēkā 17.06.2017   Saistošie noteikumi Nr.3   Nr.3 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Zaudējuši spēku ar 28.03.2018   Saistošie noteikumi Nr.2  Nr.2 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015. gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā”

 

2016.gads

 Stājušies spēkā 28.02.2017  Saistošie noteikumi Nr.12  Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Stājušies spēkā 03.12.2016  Saistošie noteikumi Nr.11  Nr.11 Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

 pielikums

 Saistošie noteikumi Nr.11

 Nr.11 „Saistošie noteikumi par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” paskaidrojuma raksts

 Nr.11 pielikums

 Zaudējuši spēku  Saistošie noteikumi Nr.9  Nr.9 Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas noteikumi Salacgrīvas novadā
 pielikums  Saistošie noteikumi Nr.9  pielikums 1
 Piemēroti 2017.gadā  Saistošie noteikumi Nr.8  Nr.8 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2017.gadā
 Zaudējuši spēku  Saistošie noteikumi Nr.7  Nr.7 Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Stājušies spēkā 23.04.2016  Saistošie noteikumi Nr.3  Nr.3 Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam”
 Stājušies spēkā 12.02.2016  Saistošie noteikumi Nr.1   Nr.1 Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

 

2015.gads

 Stājušies spēkā 26.02.2016  Saistošie noteikumi Nr.19  Nr.19 Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Salacgrīvas novadā  
 Stājušies spēkā 01.01.2016  Saistošie noteikumi Nr.18  Nr.18 Nolikums Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  
 Zaudējuši spēku  Saistošie noteikumi Nr.15  Nr.15 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Zaudējuši spēku 27.01.2017  Saistošie noteikumi Nr.14  Nr.14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”
 Stājušies spēkā 01.01.2016  Saistošie noteikumi Nr.13  Nr.13 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2015.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā”
 Piemēroti 2016.gadā  Saistošie noteikumi Nr.12  Nr.12 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2016.gadā
 Stājušies spēkā 28.10.2015  Saistošie noteikumi Nr.10  Nr.10 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Salacgrīvas novadā”
 Stājušies spēkā 20.06.2015  Saistošie noteikumi Nr.9  Nr.9 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku ar 28.03.2018  Saistošie noteikumi Nr.8  Nr.8 Par papildus palīdzību Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku ar 28.03.2018  Saistošie noteikumi Nr.7  Nr.7 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā
 Zaudējuši spēku ar 27.03.2021  Saistošie noteikumi Nr.6  Nr.6 Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā
 Stājušies spēkā 11.07.2015  Saistošie noteikumi Nr.5  Nr.5 Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā””

 

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031