19. jūlijs, 2024, Piektdiena

Jautrīte, Kamila, Digna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Kaimiņu novadi vienojas par Rail Baltica

01.03.2016 09:34

26.februārī Liepupē tikās Limbažu un Salacgrīvas novadu deputāti, lai apspriestu plānotā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projektu Rail Baltica trases novietojumu Salacgrīvas un Limbažu novados. Šajā tikšanās reizē abu pašvaldību deputāti bija iecerējuši parakstīt kopīgu paziņojumu par plānotā dzelzceļa trases novietojumu.

Pašvaldību deputāti jau iepriekš bija iepazinušies ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 2015.gada decembra redakciju, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes 2015.gada 10.decembra vēstuli „Par ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojumu Rail Baltica būvniecībā”. Pašvaldību deputātiem ir zināmi iedzīvotāju konsultatīvās darba grupas, kā arī iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku atsevišķie viedokļi.

Pirms runāt par abām pašvaldībām tik svarīgo lēmumu Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs sveica abu novadu deputātus “šis ir unikāls gadījums, vēsturisks brīdis, kad kopā ir nākuši divu pašvaldību deputāti, lai lemtu par kopīgu projektu – abām pašvaldībām labāko un izdevīgāko dzelzceļa trases Rail Baltica novietojumu. Parakstot šo paziņojumu, mēs - pašvaldības esam vienojušās par paziņojumu, kuru uzskatām par labāko un kuru izstrādājuši mūsu iedzīvotāji kopā ar domes speciālistiem un Rail Baltica izstrādātājiem.” Arī Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers ir pārliecināts, ka šis ir vēsturisks brīdis, uzrunājot deputātus, viņš sacīja “šodien ir svētku diena, jo satiekas divu blakus novadu domju deputāti, lai runātu par attīstību, turpmāko sadarbību un tik globālu jautājumu, kā šobrīd aktuālo Rail Baltica. Par šo jautājumu ir bijušas diskusijas arī Limbažu novadā, darba grupas ir strādājušas, iedzīvotāji ir izteikuši savus viedokļus, galu galā ir rasts pieņemamākais risinājums.”

Abu pašvaldību deputāti pateicās Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Cīrulim par ierosinājumu organizēt kopīgu tikšanos, lai akceptētu kopīgo lēmumu. Viņi ir pārliecināti, ka divu pašvaldību pieņemtais kopīgais paziņojums ir jāņem vērā. Darbs pie kopīgā paziņojuma izstrādes un tā pieņemšana ir labs sadarbības sākums, jo abām pašvaldībām ir daudz kopīgi risināmu jautājumu.
Par to, kas izdarīts un pie kādiem secinājumiem nonākts līdz šim, stāstīja Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis, teritorijas plānotāja Vineta Krūze un Limbažu novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja un deputāts Māris Beļaunieks.
“Šāds kopīgs paziņojums ir spēcīgs instruments, kas mūsu viedokli padara nozīmīgāku”, pārliecināts ir Jānis Cīrulis, “strādājot pie plānotā dzelzceļa Rail Baltica trases novietojuma labākā risinājuma meklēšanas esam strādājuši daudz un pamatīgi. Beigās ir palicis maz neapmierināto.”
Kopīgi strādājot pie sagatavotā paziņojuma teksta , deputāti nolēma to papildināt un jau galīgajā redakcijā par to visi vienojās, savukārt abu pašvaldību vadītāji to apstiprināja ar saviem parakstiem.

Salacgrīvas novada domes un Limbažu novada domes deputātu kopīgais paziņojums par plānoto dzelzceļa Rail Baltica trases novietojumu

Ilga Tiesnese

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031