20. aprīlis, 2021, Otrdiena

Mirta, Ziedīte

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SALACGRĪVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBA LAIKS

soc.dienests@salacgriva.lv

Pirmdien no 8:00 – 18:00

Otrdien no 8:00 – 17:00

Trešdien no 8:00 – 17:00

Ceturtdien no 8:00 –17:00

Piektdien no 8:00 – 16:00

Pusdienas pārtraukums no 13:00 – 14:00

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā 19.augustā ir izveidots Salacgrīvas novada sociālais dienests, kas nodrošina Salacgrīvas novada iedzīvotājiem profesionālu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Salacgrīvā un divās novada pārvaldēs Ainažos un Liepupē.

SALACGRĪVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

2020.gads sociālajā dienestā

soc dien.jpg

Sociālā dienesta struktūra

ILZE RUBENE

Sociālā dienesta vadītāja

ilze.rubene@salacgriva.lv , (+371) 29157673

Klientu pieņemšanas laiks Salacgrīvā

Pirmdienās no 9:00 - 13:00, no 14:00 - 17:00

Klientu pieņemšanas laiks Ainažos (pēc iepriekšēja pieraksta)

Katra mēneša trešā trešdiena no 11:00 - 13:00

Klientu pieņemšanas laiks Liepupē (pēc iepriekšēja pieraksta)

Katra mēneša trešā trešdiena no 14:00 - 16:00 

ZANE PAEGLE

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

zane.paegle@salacgriva.lv , (+371) 25603997 

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00, no 14:00 - 18:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

INGA PAROLE

Sociālais pedagogs

inga.parole@salacgriva.lv 

(+371) 64071980; 25694747

Klientu pieņemšanas laiki Salacgrīvas vidusskolā

Pirmdienās no 8:30 - 15:00

Otrdienās no 8:30 - 15:00

Trešdienās no 8:30 - 15:00

Ceturtdienās no 8:30 - 15:00

Piektdienās no 8:30 - 15:00

INGA VEIDE

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

inga.veide@salacgriva.lv , (+371) 26490606

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Trešdienās no 8:30 - 13:00, no 14:00 - 17:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

GUNA PAEGLE

Sociālās palīdzības organizators Salacgrīvā un Liepupes pagasta pārvaldē

paegle.guna@salacgriva.lv , 64071980

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Trešdienās (Liepupē) no 8:30 - 13:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

IVETA APŠINIECE

Sociālais darbinieks Ainažu pilsētas pārvaldē

iveta.mendzina@salacgriva.lv

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 17:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

LĪVIJA BĒRZIŅA

Sociālais darbinieks Liepupes pagasta pārvaldē

livija.berzina@salacgriva.lv , (+371) 22044371

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

BAIBA KUŅECA

Sociālais rehabilitētājs

baiba.kuneca@salacgriva.lv , (+371) 26113351

Sniedz pakalpojumus pie klienta mājās. Konsultācijas dienestā iepriekš zvanot un piesakoties - 26113351

 

Veco ļaužu mītne "Sprīdīši", 64071622, fakss 64071621,spridisi@salacgriva.lv 

Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" - direktora pienākumu izpildītāja Anita Lūse, 28313193, anita.luse@salacgriva.lv 

 

SOCIĀLĀ DIENESTA GALVENIE UZDEVUMI

1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi - palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas.

2. Sniegt klientam sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Salacgrīvas novada domes Sociālajā dienestā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek piešķirti, balstoties uz klienta sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu, kā noteikts  Sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības likuma 4.pantā.

Lēmumu par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, izskatot personas iesniegtos dokumentus un iesniegumu, izskata Sociālā dienesta sēdē (mēneša pirmajā un trešajā otrdienā), balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Salacgrīvas novadā.

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2018. gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā”

Nr.3 Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā  

Nr.4 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā  

Nr.6 Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Salacgrīvas novadā

Nr.9 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā

Serkanais krusts (Sila iela-2) darba laiks: Pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst.9:00-12:00

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930