12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvs:

20.04.2018 12:02

YAY, IR (2).png

Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvā padome ir Salacgrīvas novada domes izveidota institūcija ar padomdevēja tiesībām, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu novadā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Padomes galvenās funkcijas ir sniegt pašvaldības domei priekšlikumus par jauniešu iesaisti izglītības, kultūras, sporta, sociālās aprūpes, veselības un citu, ar jauniešiem saistītu, jautājumu risināšanā.

Padomes pārstāvji līdzdarbojas pašvaldības jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, iesaistās projektos un programmās darbā ar jaunatni, piedalās informācijas izplatīšanā par jauniešu piedāvātajām iespējām, aktīvi līdzdarbojas pašvaldības organizētajās aktivitātēs, organizē pasākumus jauniešiem un iesaista citus jauniešus rīkotajos pasākumos.

Padomes sastāvā ietilpst:

domes deputātu pārstāvis;

jaunatnes lietu speciālists;

izglītības speciālists;

septiņi Salacgrīvas novada aktīvie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Padome no sava vidus uz vienu gadu ievēl padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Amanda Reiziņa,

Amīna Sulimane,

Ance Kalniņa,

Betija Āboltiņa,

Elizabete Emse,

Ernests Horens – Bisenieks,

Nadīna Ozoliņa - Mennika

Evija Keisele - domes deputātu pārstāvis

Marta Dance - jaunatnes lietu speciālists

Antra Paegle - izglītības speciālists

Padomes priekšsēdētāja funkcijas pilda Ance Kalniņa, priekšsēdētāja vietnieka funkcijas pilda Nadīna Ozoliņa–Mennika, protokolētājs – Elizabete Emse.

 

Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 
E-pasts:
Tālr.:

 

EVIJA KEISELE

Salacgrīvas novada domes deputātu pārstāvis 
E-pasts: evija.keisele@salacgriva.lv 
Tālr.: 26420464

 

MARTA DANCE

Jaunatnes lietu speciāliste
E-pasts: marta.dance@salacgriva.lv 
Tālr.: 64071991

 

Salacgrīvas novada pašvaldības JAUNATNES KONSULTATĪVĀS PADOMES NOLIKUMS

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031