12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai

03.08.2017 07:48

Salacgrīvas novada domes „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā”

INTRREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Estonian and Latvian enterpreneurs coorparation platform” (ESTLAT BUSINES) Nr.Est-Lat 48 ietvaros

 Iesniegšana līdz 15. septembrim plkt. 16:00 Salacgrīvas novada domē

NOLIKUMS
I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 20-30 gadiem var piedalīties konkursā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā.”
2. Konkursu rīko Salacgrīvas novada dome (turpmāk Konkursa rīkotājs) INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta “Estonian and Latvian enterpreneurs coorparation platform” / Igaunijas Latvijas uzņēmēju sadabības platforma (saīsinātais nosaukums ESTLAT BUSINES) Nr. Est-Lat 48 ietvaros.
3. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Dzintra Eizenberga, tel. +37164071985, e-pasta adrese: dzintra.eizenberga@salacgriva.lv.
4. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, popularizēt uzņēmējdarbību jauniešu vidū, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.
5. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības slēgt līgumu par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas novada domes un INTERREG Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projekta “Estonian and Latvian enterpreneurs coorparation platform” līdzekļiem komercdarbības uzsākšanai.
6. Konkursa kopējais finansējums ir EUR 2500 (divi tūkstoši pieci simti eiro) un tas tiek piešķirts 1 (viena) konkursa pieteikuma īstenošanai.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA veidlapa

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031