09. jūlijs, 2020, Ceturtdiena

Asna, Asne, Zaiga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jaunā Transporta iela Salacgrīvā

27.11.2019 16:53

Īstenojot ERAF projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā”, ir pabeigta Transporta ielas (visā tās garumā 465 metri) pārbūve, Salacgrīvā, no krustojuma ar Pērnavas ielu līdz pat ziemas ostai, līdz uzņēmumam “Ardagh Metal Packaging Latvia”. 26.novembrī Salacgrīvas novada domes, būvnieku un uzņēmēju pārstāvji pieņēma izbūvētās Transporta ielas darbus.

Uzrunājot uzņēmējus, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra “šis ir tāds gadsimta projekts, jo pagāja ilgs laiks līdz sakārtojām īpašuma tiesības un šī iela nonāca pašvaldības īpašumā. Tad mums izdevās piesaistīt finansējumu, ko piešķir uzņēmējdarbības attīstībai, tā bija valsts līmeņa cīņa. Nauda sākumā tika iedalīta attīstības centriem, bet bija 89 pašvaldības, tostarp arī Salacgrīva, kura nav attīstības centrs, bet mums tomēr izdevās izcīnīt to, ka 33 miljoni nonāca 89 pašvaldībās, arī Salacgrīvas novadā. Manā skatījumā ir uzbūvēta moderna, droša, komfortabla iela. Izveidotajā wacap darba grupā aktīvi diskutējām, bija vairākas uzņēmēju, būvnieku un pašvaldības tikšanās. Būvniecības laikā nebija lielu problēmu, bet ja bija, tad tās tika atrisinātas, būvnieki ņēma vērā arī ierosinājumus un ieteikumus. Paldies visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem!”

Pašvaldības vadītājs vēl informēja, ka tuvākajā laikā Pērnavas un Transoprta ielas krustojumā uzstādīs informatīvo stendu, kurā katrs uzņēmējs varēs likt savu informāciju un uzliks arī gājēju pārejas zīmi.

SIA “Salacgrīva Nord termināls” pārstāvis Aivis Karlsons uzteica būvniekus par uzlaboto iebraukšanas pagriezienu uz Transporta ielu, smagais autotransports tagad labi, nelaužot mašīnas, var izdarīt pagriezienu.

Savukārt akciju sabiedrības “Brīvais vilnis” pārstāvis Arnis Viļļa labus vārdus teica par vietējo firmu, pašu uzņēmēju darbu. “Galva bija Limbažos, bet darbus veica vietējie. Labi uztaisīja un tas liecina par to, ka mēs varam,” uzsvēra Arnis Viļļa, “sadarbība bija ļoti laba. Projektā nemaz nebija plānota nobrauktuve uz akciju sabiedrību, bet to izbūvēja. Paldies par darbu.”

Ilze Kalniņa no “Ardagh Metal Packaging Latvia”, sakot paldies būvniekiem atzīmēja “tas noteikti nebija viegli, ņemot vērā to, ka mēs strādājam septiņas dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī.”

Savukārt būvnieki ir pateicīgi SIA “Salacgrīva Nord termināls” par izpalīdzēšanu ar lielo tehniku.

SIA “Limbažu ceļi” pārstāvis Māris Garklāvs arī ir apmierināts ar paveikto bilstot, ka būvniekam viss ir vienkārši - jādara tas ko paredz līgums. Paldies pašvaldībai par uzticēto iespēju būvēt, liels paldies vietējiem uzņēmējiem, iedzīvotājiem, projektā iesaistītajiem, par pacietību un sadarbību, jo bez tās būtu daudz grūtāk. Visi projektā iesaistītie, manuprāt, veiksmīgi tika ar visiem darbiem galā.”

Transporta ielas pārbūves darbu laikā veica ceļa konstrukcijas pilns šķērsgriezuma remontu ar drenējošā slāņa un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, ietvēm un brauktuves segumu. No Pērnavas ielas līdz caurlaidei ir 6 metrus plata brauktuve un 1,5 metrus plata ietve vienā pusē, otrā ceļa pusē ir ar laukakmeņiem nostiprināta nomale, ir arī apgaismojums. Tālāk aiz caurlaides ēkas līdz pat ziemas ostai izbūvēts 6 metrus plats ceļš un nedaudz šaurāka – 1 metru plata ietve. Uz privātajiem īpašumiem izbūvētas nobrauktuves.

Kopējās projekta izmaksas 734 594 euro, ERAF piešķirtais finansējums ir 313 749 euro, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.

Ģenerāluzņēmējs šajā objektā bija SIA “Limbažu ceļi”, kas ieklāja šķembu virskārtu un asfaltu, apakšuzņēmēji: SIA “Rubate”, izbūvēja lietus ūdens un kanalizācijas vadus, SIA “NOBE” savukārt darīja zemes darbus, uzstādīja apmales, savukārt SIA “Eipls” ierīkoja apgaismojumu.

lv_id_eu_logo_ansamblis_esskf_rgb_1.png

Ilga Tiesnese