06. augusts, 2020, Ceturtdiena

Aisma, Askolds

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Baltijas valstu un Somijas eTwinning vēstnieku seminārs

30.05.2019 12:58

Baltijas valstu un Somijas eTwinning vēstnieku seminārs

No 22.līdz 24.maijam Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ apakšprogrammas eTwinning vēstnieki tikās jau ceturtajā Baltijas valstu (Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas) eTwinning vēstnieku kontaktseminārā, kas šogad notika Somijā Helsinkos. Latviju šajā seminārā pārstāvēja deviņi eTwinning vēstnieki, arī es, Ineta Lielkalne.

Kontaktsemināra dalībniekus sveica un uzrunāja Somu nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji Mikko Nupponen, Yrjö Hyötyniemi un Riikka Aminoff.
Somijas eTwinning vēstniece Tiina Sarisalmi rosināja vēstniekus izvērtēt Baltijas vēstnieku sadarbību, grupās apspriežot priekšlikumus tā uzlabošanai. Kā viena no idejām bija UNESCO skolu un Baltijas jūras projekta (BSP) skolu sadarbība, izmantojot eTwinning projektus. Nākamā tēma bija demokrātiskā līdzdalība izglītībā un eTwinning projektos. Vēstnieki analizēja demokrātiskas pilsonības kompetences.
Nākamajā dienā skolotāji apguva jaunu tiešsaistes rīku ThingLink, kurš ļauj skolotājiem radoši veidot vizuālos materiālus visos mācību priekšmetos, ievietojot foto, video, audio, kartes, testus, viktorīnas. Mācīšanās un spēja orientēties 21.gadsimta prasmēs bija neparasta Nākotnes skolas (Futures School (Tulevaisuuskoulu) ) direktora Otto Tähkäpää nodarbība. Kādas metodes, rīki un prasmes tad būs nepieciešamas nākotnes skolai?
Pagājušā gada seminārā Viļņā, vēstnieki izteica vēlēšanos iepazīties ar Somijas izglītības sistēmu, mācību darbu, organizāciju un vidi, tāpēc šajā kontaktseminārā katrs Somijas eTwinning vēstnieks prezentēja savu skolu, bet 24.maijā viesojāmies Mankkaan koulu skolā Espoo pilsētā. Skolēnu gidu pavadībā, paviesojāmies mūzikas, angļu valodas, matemātikas, ķīmijas, fizikas, sociālo zinību, mākslas, mājturības, ekonomikas un speciālās izglītības stundās, iepazīstot skolas vidi, redzot mācību procesu, runājoties ar Somijas skolotājiem un skolēniem. Somijas eTwinning vēstnieks Antti Piiroinen klātesošos iepazīstināja ar Somijas izglītības sistēmu, dažādu mācību priekšmetu skolotāju darba laiku un pienākumiem. Piemēram, Somijā 7. līdz 9.klasē ir atsevišķs mācību priekšmets veselības mācība, kas Latvijā pirms kāda laika tika integrēts sociālajās zinībās. Speciālajai izglītībai ir atsevišķi nodalīts skolas spārns, kurā pārējie skolas skolēni neiet. Šeit ir gan individuālas mācību telpas bērniem ar autismu, gan kopīga mācību telpa, gan atpūtas telpa. Mūzikas kabinetā ir dažādi mūzikas instrumenti, dodot iespēju pilnveidoties katram skolēnam. Skolēni skolā staigā zeķītēs vai mīkstos auduma apavos.
Pieredzes apmaiņa bija vērtīga, guvām daudz vērtīga materiāla jaunām idejām, mācību programmas metožu uzlabošanai un eTwinning popularizēšanai, kā arī apspriedām jaunas idejas eTwinning projektiem.
Ineta Lielkalne,

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja, eTwinning vēstniece