19. septembris, 2021, Svētdiena

Verners, Muntis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tiekas novada mūzikas, mākslas un sporta skolu vadība

14.09.2021 10:13

Tiekas novada mūzikas, mākslas un sporta skolu vadība

Limbažu novada profesionālās ievirzes skolu direktori un izglītības speciālisti 9.septembrī tikās Salacgrīvas mākslas un mūzikas skolās, lai iepazītos un pārrunātu šobrīd aktuālākos jautājumus. Pirms skolu apskates viesi pulcējās mūzikas skolas zālē, kur ievadvārdus šīs dienas pasākumam sacīja Limbažu novada pašvaldības centrālās administrācijas izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale: “25.augustā tikāmies ar vispārizglītojošo skolu direktoriem un pedagogiem, tad pārrunājām lielo skolu jautājumus. 

Šodien esam šeit, Salacgrīvā, lai tikos ar jums, skolu direktori, pārrunātu jūsu problēmas, vajadzības un intereses. Mēs gribam, lai jūs sajustos piederīgi novadam, jo esat Limbažu novada skolu tīkla vajadzīgā daļa ar savu, ļoti vērtīgu pienesumu, un atcerieties, jūs visi esat vienlīdz svarīgi. Protams, mēs viens otru zinām un esam strādājuši kopā dažādās sadarbības izpausmēs, bet šodien ir tā diena, kad bloķējamies daudz ciešāk, saprotam, ka esam viena liela ķēdes posma mazais posmiņš, kas to veido.”

“Mūzika, māksla un sports nav elitāras lietas, tās vajadzētu apgūt katram bērnam. Man šķiet, tas ir ļoti būtiski,” uzsvēra Limbažu novada pašvaldības vadītāja otrais vietnieks Jānis Bahmanis, “uzskatu, ka mūzikas, mākslas un sporta virzieni ir tikpat līdzvērtīgi kā matemātikā plusi un mīnusi.” Viņaprāt būtiski ir arī tas, ka katrā novada mūzikas un mākslas skolā ir kaut kas savs, tās atšķiras un ir jādomā, kā saglabājot savu vienreizīgumu, piesaistīt jaunus cilvēkus un radīt papildus pievienoto vērtību.

Savukārt Alojas izglītības speciāliste Ilze Kapmale ir pārliecināta, ka galvenais šobrīd ir sadarbība, gan vietējā, gan plašā mērogā, ja tā būs, tad lietas notiks. Salacgrīvas izglītības speciāliste Antra Paegle uzteica savu mūzikas un mākslas skolas direktoru un pedagogu veikumu, jo īpaši pedagogu piesaistē un uzsvēra sporta, mākslas un mūzikas skolu audzēkņu dalību pašvaldības pasākumos. “Mēs iedzīvotāji ļoti novērtējam savus talantīgos bērnus un pedagogus. Pateicība par to jums!” viņa sacīja.

Pirms iepazīšanās ar Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolām, sarunām, diskusijām un jautājumiem mazu muzikālu sveicienu sniedza mūzikas skolas audzēkne Līga Anna Maurīte un koncertmeistare Anda Ristamece. 

Bet tad, bez gariem ievadvārdiem, vienas mājas divi saimnieki: Salacgrīvas mūzikas skolas direktore Katrīna Žibala un mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs veda viesus nelielā ekskursijā un iepazīstināja ar mācību un nodarbību telpām, instrumentiem un aprīkojumu. Imants Klīdzējs vien uzsvēra to, cik liela nozīme ir pedagogu darbam “visu direktoru svarīgākais uzdevums ir saprast, ka laiks mainās, pieaug jauna paaudze un jauni vecāki, kuri varbūt pat neapjauš, kas ir mūzikas un mākslas lietas. Mums ir jāļauj mazajiem izgaršot, kas tajā mūzikā un mākslā ir tik foršs, ka vajadzētu pamēģināt. Protams būs liela daļa, kuriem to dzīvē nevajadzēs, būs daudz citas svarīgākas lietas, bet mūsu uzdevums ir dot izgaršot viņam to. Ja ne, kā viņš zinās kā tā lieta vispār notiek? Viņš izaugs un audzinās savus bērnus ar priekšstatu, ka mūzika un māksla vispār nav vajadzīga. Mums ir ļoti svarīgi dot bērnam iespējas mēģināt, izgaršot, sajust, tas nav mūsu pienākums par amata algu, tā ir mūsu misija. Es jums novēlu visiem, lai mēs ar šo misijas apziņu ietu katru dienu klasē pie bērniem un dotu viņiem to, lai viņam būtu iespējas ko sasniegt, lai viņi attīstās un iet pasaulē, sakot, ka nākuši no Limbažu novada”, uzsvēra mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs

Bet pēc iepazīšanās ar skolām, mākslas skolas direktora Imanta Klīdzēja vadībā direktori un izglītības speciālisti radošā gaisotnē radīja katrs savu mazo mākslu un pie kafijas tases pārrunāja profesionālās ievirzes skolām svarīgos jautājumus.

Ilga Tiesnese

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930