28. februāris, 2021, Svētdiena

Skaidrīte, Justs, Skaidra

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Grozījumi konkursa nolikumā par vēsturisko fasāžu atjaunošanu

23.02.2021 14:04

Grozījumi konkursa nolikumā par vēsturisko fasāžu atjaunošanu

17.februāra domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021” nolikumā. Izdarītie grozījumi nosaka, ka projektu konkurss tiek realizēts Salacgrīvas novada Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, un ciemu teritorijās un konkursā var piedalīties ēku īpašnieki un viņu pilnvarotās personas, kuru nekustamais īpašums atrodas Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsētas, Ainažu pilsētas un ciemu teritorijās.

Konkursa mērķis ir veicināt Salacgrīvas novada ēku īpašnieku, nomnieku, apsaimniekotāju un iedzīvotāju atbildību par sava nekustamā īpašuma vizuālo un tehnisko stāvokli, apzināt vēsturiski vērtīgās ēkas novadā, atjaunot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, uzlabot vides kvalitāti un arhitektoniskās vērtības.

Komentējot nolikumā izdarītos grozījumus, pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs uzsver, ka ierosinājums paplašināt pretendentu loku nācis sabiedrības. “Ņemot vērā iedzīvotāju pamatotos ieteikumus, izdarījām grozījumus konkursa nolikumā,” sacīja domes priekšsēdētājs, “tagad konkursam par vēsturiskās fasādes atjaunošanu var pieteikt īpašumus no Ainažu un Salacgrīvas pilsētām un novadu ciemiem Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas pagastos. Uzsveru, ka šī atbalsta mērķis ir domāts konkrētās vides sakārtošanai, lai veidotu to labāku un patīkamāku iedzīvotājiem un tūristiem. Tas nav domāts nekustamo īpašumu pārbūvei, piešķiramā summa nav tik liela, lai plānotu ēku tehniskai pārbūvei.”

Projekta konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 40 000 EUR. Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums var būt līdz 8000 EUR. Projekta budžetā ir jāparedz savs līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no projekta kopējām izmaksām, kurš var ietvert gan materiālu izmaksas, tajā skaitā logu un ārdurvju (ja nepieciešams), gan veicamo darbu izmaksas.

Projekta konkurss ir izsludināts 2021.gada 1.februārī, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1.aprīlis līdz plkst.15:00.

Konkursa nolikums pieejams Salacgrīvas novada pašvaldības mājas vietnē www.salacgriva.lv sadaļā “Projekti”. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai konsultācijas un papildu informācija pa telefonu 29343086 (Ineta Cīrule, e-pasts: ineta.cirule@salacgriva.lv).

Ilga Tiesnese

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728