25. oktobris, 2020, Svētdiena

Beāte, Beatrise

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Projekta noslēgums Salacgrīvā

16.10.2020 10:16

Projekta noslēgums Salacgrīvā

15.oktobrī , Salacgrīvā notika Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) investīciju projekta noslēguma pasākums, kurā piedalījās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš, Kurzemes plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja Aiga Meri, Rīgas plānošanas reģiona projektu vadības nodaļas vadītāja Inga Brieze, Igaunijas – Latvijas Programmas Kopīgā sekretariāta pārstāvis un Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais, kā ar Latvijas mazo ostu pārstāvji.

Svinīgais projekta noslēguma pasākums un ekonomikas ministra un pašvaldības vadītāja tikšanās notika jaunajā Jahtu un burāšanas centrā “Bura”, kas ir viens no ostās īstenotajiem infrastruktūras projektiem.

Pasākuma moderatore Ilona Skorobogatova pastāstīja, ka šis projekts ir ildzis trīs gadus un tā ietvaros trīs jaudīgi partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions un Igaunijas mazo ostu fonds ir veikuši milzīgu darbu un trīs gadu laikā Latvijas un Igaunijas piekrastē ir investēti 11 miljoni euro, no kuriem 5 miljoni ir investēti Latvijā. Līdz šim Latvijas mazās ostas tik lielas investīcijas nav saņēmušas. Projekta mērķis ir sasniegts un ostas ir gatavas uzņemt viesus un arī mūsu pašu burātājus.

“Mazo ostu tīkla sakārtošana Latvijā ir svarīgs starptautiskās konkurētspējas priekšnosacījums,” atzina ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, “mums ir gara jūras un līča piekraste, kas sniedz plašas attīstības iespējas, kas šobrīd tiek daļēji izmantotas. Šis ir veiksmīgs starptautisks projekts, kas tiek attīstīts kopā ar Igauniju piekrastē. Jau šobrīd tiek strādāts pie cita nozīmīga kopprojekta – vēja parka attīstīšanas jūrā, kas pavērs jaunas iespējas piekrastes resursu gudrā izmantošanā enerģētikā.”

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra, ka šis projekts ir ilgi gaidīts, pilsētai un ostai svarīgs un nozīmīgs. “Jāmin, ka Salacgrīvā jaunā servisa ēka kļūs par daļu no pilsētas vizītkartes, popularizējot ostu pilsētas viesiem. Šī būs vieta publiski pieejama vieta, pieturas punkts burātājiem, airētājiem un tūristiem. Salacgrīvas osta ir tilts starp Igauniju un Latviju, un to katru gadu apmeklē salīdzinoši daudz burātāju. Osta ir integrēta pilsētvidē, lai vēl vairāk piesaistītu burātājus un veidotu tiem atbilstošu vidi – izkāpjot no jahtas, tiem ir iespēja uzreiz apskatīt pilsētu un iekļauties tās aktivitātēs. Mēs redzam ostas attīstību kopsolī ar pilsētas attīstību,” norādīja pašvaldības vadītājs.

Arī Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš atzinīgi novērtēja projektā paveikto, uzsverot, ka šis projekts paver jaunas ārējā un iekšējā tūrisma iespējas.

Īstenojot projektu # 55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), Latvijas piekrastē uzlabota infrastruktūra 12 ostās: Salacgrīvā, Skultē, Rīgas pilsētas jahtklubā, Jūrmalā, Engurē, Mērsragā jahtklubā “Kurland”, Rojā, Ventspilī, Pāvilostas ostā un Pāvilosta Marina ostā, Liepājā divās ostās – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas jahtu ostā un SIA “Liepāja Marine”.

Šī Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi. Tā vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, kas Latvijā to īsteno kopā ar Rīgas plānošanas reģionu un ostu pārvaldēm.

Vienlaikus šis būs sākums jaunam projektam Projekts #177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (EASTBALTIC Harbours), kura ietvaros turpināsies darbs pie infrastruktūras uzlabošanas darbiem, kā arī kopējo burāšanas iespējām Latvijas piekrastē popularizēšanas Skandināvijā, Vācijā un Polijā.

Ilga Tiesnese