03. jūnijs, 2020, Trešdiena

Ineta, Inta, Intra

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Darbs pirmskolas izglītības iestādēs

18.05.2020 09:07

Darbs pirmskolas izglītības iestādēs

Saistībā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu valstī līdz 9. jūnijam un atsevišķu ierobežojumu atcelšanu, no 13. maija, Salacgrīvas novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” ar filiālēm, Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupas un Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupas, tāpat kā līdz šim strādā dežūrgrupu režīmā nodrošinot bērnu pieskatīšanu ģimenēm, kurām nav citu iespēju. Maksimālais bērnu skaits  grupā ir 15 bērni atbilstoši Veselības ministrijas ieteikumiem. 

Attiecībā uz 5-6 gadu veco bērnu mācību procesu, lai nodrošinātu sagatavošanos 1. klasei, bērniem ir iespēja atsākt mācības klātienē, taču pēc vecāku vēlmes bērns var mācīties arī attālināti pēc pedagogu sastādīta plāna.
Ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, balstoties uz vecāku aptaujas apkopotiem rezultātiem un pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju sniegtajiem priekšlikumiem, obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienē organizēt:
1. Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolā 2020. gada augustā;
2. PII “Vilnītis Svētciema filiālē  2020. gada augustā, Salacgrīvā un Korģenē 2020. gada maijā attālināti un klātienē;
3. Liepupes pamatskolas pirmsskolā 2020. gada maijā.

Visas pirmsskolas izglītības iestādes ir apstiprinājušas gatavību, pēc vecāku izteiktās nepieciešamības, darbu turpināt visus vasaras mēnešus.
Vecākiem vai aizbildņiem tāpat kā iepriekš katras nedēļas sākumā būs nepieciešams iesniegt apliecinājumu iestādes vadītājam, ka bērnam un viņa ģimenei nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai nav novērojamas elpceļu infekcijas slimību pazīmes.
Paldies par sapratni, sargāsim sevi un savus mīļos.

Antra Paegle