02. jūnijs, 2020, Otrdiena

Lība, Emma

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par peldūdens monitoringa rezultātiem

15.05.2020 09:59

Par peldūdens monitoringa rezultātiem

 Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļa informē, ka 2020. gada 11. maijā paņemtie peldūdens paraugi Salacgrīvas novadā Liepupes pagastā peldvietā „Krimalnieki” (parauga identifikācijas Nr.A-V-PŪ-20-3), Salacgrīvas peldvietā (parauga identifikācijas Nr.A-V-PŪ-20-4) un Ainažu peldvietā (parauga identifikācijas Nr.A-V-PŪ-20-5) atbilst Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām un peldēties ir atļauts.