28. marts, 2020, Sestdiena

Ginta, Gunda, Gunta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SALACGRĪVAS NOVADA DOME RĪKOJUMS

13.03.2020 13:46

SALACGRĪVAS NOVADA DOME RĪKOJUMS

Par iestāžu rīcību koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 izplatības ierobežošanai

1. Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” laika posmā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim nosaku šādu rīcības kārtību Salacgrīvas novada domes iestādēm un struktūrvienībām:

1.1. Atcelt kultūras, sporta un citus publiskos pasākumus, konkursus, konferences, sanāksmes, treniņu, sacensību (izņemot „Salacgrīvas lašu kauss 2020”) un mēģinājumu norises u.c.

1.2. Pašvaldības izglītības iestādēm organizēt mācību procesa norisi atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Slēgt apmeklētājiem klātienē šādas pašvaldības iestādes:
1.3.1. Jaunatnes iniciatīvu centru “Bāka”;
1.3.2. Salacgrīvas novada kultūras centru ar struktūrvienībām: Ainažu kultūras nams, Liepupes pagasta tautas nams, Lauvu tautas nams;
1.3.3. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centru ar filiāli Ainažos;
1.3.4. Salacgrīvas novada muzeju ar struktūrvienību Ainažu Ugunsdzēsības muzejs;
1.3.5. Salacgrīvas novada bibliotēku un tās filiālbibliotēkas;
1.3.6. Sporta un atpūtas kompleksu „Zvejnieku parks”.
1.4. Salacgrīvas novada domes sociālajam dienestam, nepieciešamības gadījumā, izvairoties no tieša kontakta, sniegt palīdzību personām, kuras atgriezušās no Covid – 19 skartās valsts teritorijas, un viņu kontaktpersonām.
1.5. Darbiniekiem atļauts apmeklēt komandējumus dalībai semināros, konferencēs, sanāksmēs, apmācības u.c., ja tas rakstveidā saskaņots ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju (domes priekšsēdētājam iesniedzams iesniegums ar pamatojumu nepieciešamībai apmeklēt konkrēto pasākumu).
1.6. Aicināt iedzīvotājus maksimāli izmantot e-pakalpojumus un nepieciešamos maksājumus veikt elektroniski, saziņai izmantot tālruni vai e-pastu.

2. Uzdodu Informācijas nodaļai nodrošināt sabiedrības informēšanu par šajā rīkojumā noteikto kārtību.

3. Uzdodu klientu apkalpošanas speciālistei Ā.Mikšai iepazīstināt ar šo rīkojumu Salacgrīvas novada domes iestāžu un struktūrvienību darbiniekus un amatpersonas.

Domes priekšsēdētājs D.Straubergs