04. augusts, 2020, Otrdiena

Romāns, Romualds, Romualda

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

ESF projekta "PUMPURS" atbalsta iespējas Salacgrīvas vidusskolā

14.01.2020 15:55

Salacgrīvas vidusskolā, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Salacgrīvas novada sociālo dienestu, turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PUMPURS” īstenošana, lai nodrošinātu papildu atbalstu bērniem un jauniešiem mācību procesa laikā. Projekta ietvaros ikvienam 5.-12.klases skolēnam ir unikāla iespēja saņemt individuālas konsultācijas tajos mācību priekšmetos, kas nepadodas tik labi kā vēlētos, ir iespēja saņemt ēdināšanas, transporta un skolas dienesta viesnīcas izdevumu apmaksu, kā arī psihologa bezmaksas konsultācijas.

Dalība projektā ir bez maksas. Lai iesaistītos projektā, skolēna vecākam jāaizpilda iesniegums, kuru var saņemt pie sociālā pedagoga Ingas Paroles vai Sanitas Šlekones.

Šī projekta priekšrocība ir tā, ka tiek ņemtas vērā tieši individuālās izglītojamā vajadzības pēc noteikta atbalsta. Izzinot šīs vajadzības, ar likumiskā pārstāvja piekrišanu, kas ir projekta iesniegums, izglītojamajam tiek sastādīts individuālais plāns, kurā ir noteikts individuālo stundu skaits un pārējais atbalsts, kas ir vajadzīgs.

2019./2020. m.g. 1. semestrī tika sagatavoti atbalsta plāni 15 jauniešiem. Lai veiksmīgi noritētu darbs, nepieciešama laba sadarbība starp izglītojamiem un pedagogiem. Vecāki ir ļoti nozīmīgi palīgi, kuri var pamudināt savus bērnus apmeklēt norunātās nodarbības, lai maksimāli izmantotu piešķirto atbalstu.

Pirmajā semestrī atbalsta sniegšanai izmantoti projekta līdzekļi 1120.92 EUR apmērā. Atbalsts tika sniegts individuālo mācību konsultāciju nodrošināšanā, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumu apmaksai.

Sākoties otrajam semestrim, ir sākta jauno iesniegumu pieņemšana no likumiskajiem pārstāvjiem, lai varētu sniegt nepieciešamo atbalstu.

Paldies visiem par paveikto un priecāsimies par veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

 

Inga Parole un Sanita Šlekone

ESF___IKVD_logo_ansamblis.jpg