09. augusts, 2020, Svētdiena

Madara, Genoveva

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SIA “Salacgrīvas ūdens” par paveikto 2019.gadā

06.01.2020 17:08

SIA “Salacgrīvas ūdens” par paveikto 2019.gadā

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs stāsta: “vairāku gadu laikā esam īstenojuši lielus Eiropas Savienības fondu finansētus un pašvaldības līdzfinansētus ūdenssaimniecības projektus. Realizējot tos, esam sakārtojuši infrastruktūru un ielas.Tuvākajā laikā lielu, Eiropas Savienības finansētu, projektu vairs nebūs, ir jāsasniedz īstenotajos projektos noteiktie mērķi. Pašvaldība neizslēdz iespēju piedalīties nelielos, eksperimentālos projektos, tādos kā “VillageWaters”, kā arī projektos kas būs saistīti ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveidi. Tos tad nāksies veikt no SIA Salacgrīvas ūdens pašu ieņēmumiem, vai ar pašvaldības atbalstu.”

Aktīvi un produktīvi strādājot ir pagājis 2019. gads un pienācis laiks atskatīties uz šī gada laikā SIA “Salacgrīvas ūdens” paveiktajiem darbiem un realizētajiem projektiem ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanā un sakārtošanā. Galvenais paveiktais aplūkojams zemāk pievienotajā kopsavilkumā:

Projekta vai veikto darbu nosaukums

Paveiktais

ES finansējums

Pašvaldības finansējums

SIA “Salacgrīvas ūdens” finansējums

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta

Izbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli Salacgrīvas pilsētas Robežu, Bangu,Selgas,Līču,Sila,

Ziedu, Meldru, Ceriņu , Lazdu, Zvaigžņu, Viļņu, Atlantijas, Murdu un Laivu ielās. Izbūvēto tīklu kopgarums – 7378 metri. Izbūvētas 8 kanalizācijas sūkņu stacijas.

1148277,12

422299,30

 

Centralizētā ūdensvada (ar pieslēgumiem) izbūve Meldru un Ceriņu ielās

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads (1052 metri)  ar pieslēgumiem (184 metri) un uzskaites akām.

 

78106

 

Ūdensvada izbūve Bangu, Robežu un Selgas ielās.

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 295 metru garumā

 

 

4418

Ūdensvada izbūve Viļņu, Lejas  Lazdu un Salas ielās.

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads ar pieslēgumiem 461 metra garumā

 

 

7663

Ūdensvada izbūve Atlantijas ielā

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 1050 metru garumā

 

 

20160

Ūdensvada izbūve Laivu ielā

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 140 metru garumā

 

 

2380

Ūdensvada izbūve Krīperu ielā un maģistrālā pievada izbūve uz Viļņu ielu 22

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 441 metra garumā

 

19087

 

Ūdensvada izbūve Ainažos no Nākotnes  ielas  līdz Valdemāra ielai 8.

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 240 metru garumā

 

 

4008

Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Transporta un Baznīcas ielās (projekta mērķis – pārņemt a/s “Brīvais vilnis” ražošanas notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu)*

Izbūvēti kanalizācijas tīkli 610 m kopgarumā kā arī 2 jaunaas kanalizācijas sūkņu stacijas*

 

 

239200

 

*Projekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2020.gada janvāra otrajā pusē.

Veicot ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājuma paplašināšanu SIA “Salacgrīvas ūdens” galvenais mērķis ir palielināt lietotāju skaitu kas palīdzētu noturēt pašreiz Salacgrīvas novadā spēkā esošos ūdenssaimniecības tarifus. Svarīgākais šajā aspektā ir vienošanās ar a/s “Brīvais vilnis” par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas teritorijas pārņemšanu kā arī par a/s “Brīvais vilnis ” notekūdeņu novadīšanu uz Salacgrīvas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pēc projekta realizācijas. Pašreiz novadā spēkā esošie ūdenssaimniecības tarifi ir zemākie , salīdzinot tos ar kaimiņos esošo novadu tarifiem:

 

ūdens eur /m3 (bez PVN)

kanalizācija eur/m3 (bez PVN)

Limbažu novads

1,38

1,66

Saulkrastu novads

1,04

1,69

Alojas novads

1,17

2,00

Salacgrīvas novads

0,93

1,51

 

Īpaši pateicamies tiem salacgrīviešiem un kuivižniekiem kas jau ir izmantojuši iespēju pieslēgties pie 2.un 3.kārtas projektā izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem - tādā veidā dodot savu artavu novada ūdenssaimniecības tarifa saglabāšanā.

Papildus atgādinām pārējiem , kas to vēl nav izdarījuši,  izmantot pašreiz spēkā esošos izdevīgos piedāvājumus (līdz 2020.gada 1.maijam) pieslēgumu izbūvei, jo sākot no 2020.gada marta SIA “Salacgrīvas ūdens” (sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, būvvaldi un kārtībniekiem) sāks apsekot īpašumu (kuri nav pieslēgušies centralizētajai kanalizācijai) decentralizētās kanalizācijas sistēmas , attiecībā uz apkārtējās vides piesārņošanas faktu par ko ir paredzēta administratīvā atbildība. Tāpat informējam , ka saskaņā ar MK noteikumiem nr.384 (no 27.06.2017) no 2022.gada 1.janvāra pieslēgšanās centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (vietās kur tas ir iespējams) būs obligāta.

Saistībā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā ir mainījies pašvaldības kapitāldaļu turētājs SIA “Salacgrīvas ūdens”. Līdz 31.decembrim pašvaldības kapitāldaļu turētājs šajā uzņēmumā bija Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, turpmāk tas būs pašvaldības izpilddirektors Andris Zunde.

Laimīgu Jauno gadu

SIA “Salacgrīvas ūdens”.