09. augusts, 2020, Svētdiena

Madara, Genoveva

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Teritorijas plānojuma apspriešana

07.01.2020 08:45

Teritorijas plānojuma apspriešana

SNTP2030 4.0 redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (SNTP2030) 4.0 redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr.496 nodota publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2019.gada 27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim.

Aicinām iepazīties ar SNTP2030 saturu, kas pieejams:
• vietnes ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite uz SNTP2030 dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16378)
• Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”
• Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME par SNTP2030 4.0 redakciju tiks organizēta 2019.gada 16.janvārī, 11:00, Salacgrīvas novada domē.

Rakstveida priekšlikumus par SNTP2030 4.0 redakciju aicinām iesniegt:
• klātienē Salacgrīvas novada pašvaldībā darba laikā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033;
• elektroniski uz e-pasta adresi dome@salacgriva.lv;
• reģistrējoties un iesniedzot savu priekšlikumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) līdz 2019.gada 17.janvārim.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Salacgrīvas novada Attīstības un teritorijas plānotāju Lieni Somi-Tiesnesi, 26662248