29. maijs, 2020, Piektdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņēmējiem

23.09.2019 17:15

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņēmējiem, kuru zeme tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā. Informējam, ka spēkā stājušies jauni 2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumi nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, kas ieviesti saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu (EK) NR.1998/2006.

Tiem nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk NĪN) atvieglojuma saņēmējiem, kuru zeme tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā, lūdzam iepazīties ar šo jauno normu (skatīt pielikumu), lai līdz Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos “Par NĪN atvieglojuma piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteiktajam termiņam – pirmstaksācijas gada 30.novembrim, varētu reģistrēties  VID EDS sistēmā( turpmāk sistēma) (sadaļā de minimis), elektroniskā veidā, aizpildot veidlapu sistēmā.
Pēc reģistrēšanās sistēmā kā atvieglojuma saņēmējam, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu, NĪN speciālists pārbaudīs tiešsaistē, vai zemes īpašnieks ir reģistrējies un veidlapā personai piešķirts identifikācijas numurs.
No sistēmas katra reģistrētā atvieglojuma saņēmēja aizpildītā veidlapa tiks izdrukāta pašvaldībā un pievienota iesniegumam.
Neskaidrību gadījumā, lūdzam konsultēties ar Nekustamā īpašuma nodokļa specialistiem pa tālruņiem 64071984 vai 64023931, vai ierodoties Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 108.kabinetā, darba laikā.
 Pielikumā links ( uzspiežot pietur datora klaviatūras taustiņu Ctrl) un ilustrēts paskaidrojums kā jāreģistrējas sistēmā, lai saņemtu identifikācijas numuru, kas nepieciešams, iesniedzot dokumentus atvieglojuma saņemšanai.
https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski