29. maijs, 2020, Piektdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Biedrība "Tūjaskrasts" saka nē apvienotajam novadam!

23.09.2019 14:55

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi biedrības "Tūjaskrasts" iesniegumu, kurā pauž viedokli par Administratīvi teritoriālo reformu. Biedrība „Tūjaskrasts” savā 2019.gada 7.septembra sapulcē izskatīja jautājumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānoto (VARAM) Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un iespējamo Salacgrīvas novada apvienošanu ar Alojas un Limbažu novada administratīvajām teritorijām. 
Biedrība ‘’Tūjaskrasts’’ apvieno un pārstāv Tūjas ciema un tā tuvumā esošo teritoriju iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un sezonālos viesus-tūristus. Tūja ir ciemats Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā. Tūja ir vidzemnieku iecienīta centrālā atpūtas vieta pie jūras, kura katru gadu attīstās.

Gan iedzīvotāji, gan zemju īpašnieki, gan uzņēmēji un sezonālie viesi-tūristi, atzinīgi novērtē Salacgrīvas novada domes paveikto. Salacgrīvas novads ir izvietots gar Rīgas jūras līča piekrasti, tajā atrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas-NATURA 2000, dabas liegums ‘’Vidzemes akmeņainā jūrmala’’ un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija. Šo teritoriju pārvaldīšanai un attīstīšanai ir nepieciešama īpaša pieredze un zināšanas, kas Salacgrīvas novada domei ir.

Salacgrīvas novads ir izveidots 2009.gadā, biedrība ‘’Tūjaskrasts’’ ir izveidota 2011.gadā. Veidojot biedrību, mūsu pamatmērķis bija attīstīt Tūjas ciemu un tā tuvējo apkārtni. Šo 8 gadu laikā, sadarbojoties ar Salacgrīvas novada domi, esam veikuši vides sakopšanu un attīstīšanu.

Biedrības ‘Tūjaskrasts’’ 2019.gada 7.septembra sapulcē uz balsošanu tika virzīts jautājums par Administratīvi teritoriālo reformu, kura paredz Salacgrīvas novada apvienošanu ar Alojas un Limbažu novadu administratīvajām teritorijām. Sapulces dalībnieki balsoja PRET Salacgrīvas novada apvienošanu ar Alojas un Limbažu novada administratīvajām teritorijām. Sapulces debatēs tika identificēti galvenie iemesli, kādēļ tika balsots PRET:

1. Nav ņemti vērā vietējie apstākļi-novadu izvietojumi un darbu/interešu specifika atšķiras, īpaši atšķiras Salacgrīvas novads
2. Nav pierādījumu, ka šī plānotā Salacgrīvas novada apvienošana ar Alojas un Limbažu novada administratīvajām teritorijām dos ieguvumu Salacgrīvas novadam. Tieši pretēji, ir bažas par to, ka šī apvienošana varētu negatīvi ietekmēt Salacgrīvas novada iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un sezonālos viesus-tūristus
3. Salacgrīvas novads atrodas finansiāli labākā situācijā, pēc apvienošanās tas mainītos un negatīvi ietekmētu novada attīstību.
Ņemot vērā iepriekš minēto, biedrība ‘’Tūjaskrasts’’ informē Salacgrīvas novada domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ka neatbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānoto Salacgrīvas novada apvienošanu ar Alojas un Limbažu novada administratīvajām teritorijām.

Biedrība ‘’Tūjaskrasts’’ valdes loceklis Jankovičs