28. februāris, 2024, Trešdiena

Skaidrīte, Justs, Skaidra

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija.

02.03.2011 12:28

Klimata pārmaiņu procesus Latvijā vislabāk raksturo laikapstākļu  izmaiņas, kas izpaužas kā vidējās gaisa temperatūras pieaugums, ikgadējā nokrišņu daudzuma palielināšanās, kā arī ekstrēmu dabas parādību intensificēšanās.
Klimata pārmaiņu radītās sekas izpaužas kā apkārtējās vides apstākļu izmaiņas (Pasaules okeāna vidējās ūdens līmeņa celšanās, jūras piekrastes erozijas pastiprināšanās, mitrzemju applūšana, floras un faunas izmaiņas, ūdenstilpju hidroloģiskā režīma svārstības), un tās var būtiski ietekmēt atsevišķas valsts ekonomikas jomas – lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, ostu saimniecību, infrastruktūru, īpaši energoapgādi, tūrismu), kā arī cilvēku veselību un drošību.

Satura rādītājs:
1.   Esošās situācijas apraksts.
1.1.   Klimata pārmaiņu procesi, apdraudējumi un ietekmes.
1.2.   Klimata pārmaiņu adaptācijas iespējas un veidi
1.2.1.   Piekraste.
1.2.2.   Ūdens resursi
1.2.3.   Elektroenerģijas apgāde un siltumapgāde.
1.2.4.   Transports.
1.2.5.   Lauksaimniecība.
1.2.6.   Mežsaimniecība.
1.2.7.   Zivsaimniecība.
1.2.8.   Tūrisms.
2.   Politikas mērķis un pamatprincipi
3.   Politikas rīcības virzieni, pasākumi, to īstenošanai nepieciešamais finansējums un rezultatīvie rādītāji
4.   Politikas īstenošanas uzraudzības mehānisms.

dokuments pieejams šeit: Salacgrīvas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829