20. jūnijs, 2024, Ceturtdiena

Rasa, Rasma, Maira

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

22.07.2019 13:42

Pārdod izsolē ar pretendentu atlasi īpašumu “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra Nr. 6660 009 1353, kas sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apz. 6660 009 0572 (2,6681 ha platībā), ar kadastra apz. 6660 009 0574 (0,0803 ha platībā) un ar kadastra apz. 6660 009 0575 (0,3407 ha platībā).

Īpašuma nosacītā cena – 8100,00 euro

Izsoles solis – 800,00 euro.

Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 7.oktobra plkst.17.00, izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst.14.30 Smilšu ielā 9 (106.telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Ar īpašuma turpmākās izmantošanas un izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā/izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Liepupes pagasta pārvaldē un Salacgrīvas novada domē, tālr. 64020142, 64020118, 6 4071986.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930