19. jūnijs, 2024, Trešdiena

Nils, Viktors

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pārdod atklātā mutiskā izsolē īpašumu 1/3 domājamās daļas apmērā Ainažos, Valdemāra ielā 56

20.06.2019 05:34

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Ainažos, Valdemāra ielā 56, kadastra Nr. 6605 002 0087, kas sastāv no zemes un  ēkas 1/3 domājamās daļas apmērā.

Īpašuma nosacītā cena – 31 340,00 euro;

Izsoles solis – 1 000,00 euro.

Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 4.oktobra plkst.16.00, izsole notiks 2019.gada 7.oktobrī plkst.15.00 Smilšu ielā 9 (106.telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirkšanu jāiesniedz Salacgrīvas novada domē, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim (pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas saņemts Salacgrīvas novada domē, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā/izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Ainažu pilsētas pārvaldē, Parka ielā 16, tālr. 6 4071310, 64071308 un Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr.64071986.

Nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas apmērā Valdemāra ielā 56, Ainažos izsoles noteikumi

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930