12. augusts, 2020, Trešdiena

Klāra, Vizma

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aktualizēts Rīcības un Investīciju plāns 2019.-2021

28.03.2019 12:18

2019.gada 20.martā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.113 "Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2019.-2021.gadam un Investīciju plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu" (protokols Nr.3; 1.§) ir aktualizēti divi nozīmīgi plānošanas dokumenti - Salacgrīvas novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāns.

Šie ir plānošanas dokumenti, kuru saturs pārskatāms vismaz reizi trīs gados, lai nodrošinātu to aktualitāti. Attīstības programma ļauj novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus un Rīcības un Investīciju plānu aktualizēšana un stratēģiska ieviešana sekmē mērķtiecīgu pašvaldības attīstības plānošanu.

Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes interneta vietnē http://www.salacgriva.lv sadaļā „Teritorijas plānošana” vai Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā tās darba laikā.

Rīcības plāns 2019.-2021.gadam

Investīciju plāns 2019.-2021.gadam

Teritorijas plānotāja