13. augusts, 2020, Ceturtdiena

Velga, Elvīra, Rēzija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas nodošana atkārtotai papildināšanai

22.07.2019 16:10

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.288 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu pilnveidošanai” nolemts atkārtoti pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildināto redakciju un tā vides pārskata projektu atbilstoši 2019.gada 5.jūlija sanāksmes protokolam par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju atzinumiem un Salacgrīvas novada domes izstrādes vadītāja ziņojumam.

 

Sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 31.05.2019. līdz 21.06.2019., 14.jūnijā organizējot trīs sabiedriskās apspriedes sanāksmes Ainažu (15:00) un Salacgrīvas (17:00) pilsētās, kā arī Tūjas ciemā (19:00). Visās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs kopskaitā piedalījās 28 dalībnieki. Sabiedriskās apspriešanas norises laikā tika pieprasīti atzinumi no institūcijām par sagatavoto SNTP2030 redakciju.

Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās, 05.07.2019. 11:00 Salacgrīvas novada domes apspriežu zālē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme.

Izvērtējot SNTP2030 papildinātās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, atzinumus un izstrādes vadītāja ziņojumu, secināts, ka nepieciešams SNTP2030 nodot atkārtotai papildināšanai. Tādēļ ar Salacgrīvas novada domes 17.jūlija lēmumu Nr.288 nolemts atkārtoti pilnveidot SNTP2030 papildināto redakciju un tā vides pārskatu.