17. jūnijs, 2024, Pirmdiena

Artis, Artūrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

07.05.2018 08:09

Paziņojums par iepirkuma procedūru

(zemsliekšņa iepirkums , saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem)

SIA „Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471), Ganību iela 4a, Salacgrīva, LV-4033, Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta ” (Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.3.1.0/17/I/001) ietvaros izsludina Iepirkuma procedūru:

Nr. SŪ 2018/02 Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros.”

Lasīt vairāk →

25.04.2018 11:26

Paziņojums par iepirkuma procedūru

(zemsliekšņa iepirkums ,saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem)

SIA „Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471), Ganību iela 4a, Salacgrīva, LV-4033, Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta ” (Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.3.1.0/17/I/001) ietvaros izsludina Iepirkuma procedūru:

Lasīt vairāk →

17.04.2018 06:35

Izsola Traktoru VALTRA N 111H

SIA “Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471) nodod atsavināšanai traktoru VALTRA N 111H, reģistrācijas Nr. T5919LT, izlaiduma gads 2007.

Atsavināšanas veids – pārdošana izsolē.

Lasīt vairāk →

20.03.2018 13:18

SIA “Salacgrīvas ūdens” informē

SIA “Salacgrīvas ūdens” informē, ka aprīļa sākumā tiks izsludināts iepirkums būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros. Projekta gaitā tiks izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli nepilnu 7 kilometru garumā ,kā arī 8 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Jaunos kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt Salacgrīvā - Robežu, Līču, Niedru, Bangu, Priežu, Meldru, Ceriņu, Lazdu, Branguļmeža un Lejas ielās, kā arī Kuivižos – Atlantijas, Murdu un Laivu ielās. Kanalizācijas pieslēgumi privātīpašumiem kas pieguļ minētajām ielām, tiks izbūvēti līdz zemes gabalu robežām  īpašnieka norādītajā vietā. Provizoriskais projekta beigu termiņš tiek plānots 2019.gada rudenī.

sfdsf.jpg

12.02.2018 11:24

Satiksmes ierobežojumi

Sakarā ar būvdarbu veikšanu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” no 3.12. līdz 9.12. visa veida autotransporta kustībai tiks slēgta Baznīcas iela (krustojums ar Branguļmeža ielu). Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Valmieras ielu, autoceļiem V12 un  V144 , šķērsojot Salacu pa veco dzelzsbetona tiltu (skatīt transporta kustības shēmu). Lūgums autovadītājus sekot izvietotajām ceļazīmēm .Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

karte.jpg

karte pilnā izmērā

05.01.2018 13:23

Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma izmaiņas

SIA “Salacgrīvas ūdens” paziņo par decentralizētās kanalizācijas izvešanas (asenizācijas) pakalpojuma izcenojuma izmaiņām:

Lasīt vairāk →

SIA “Salacgrīvas ūdens” sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus (asenizācija) katra mēneša 2. un 4. piektdienā (izņemot svētku dienas) pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Pakalpojuma izcenojums:

Tūjas un Liepupes ciemu robežās 35,57 Eur (t.sk.PVN) par vienu izvešanas reizi (maksimālais vienreizējais apjoms 4m3). Ārpus apdzīvoto vietu robežām papildus tiek piestādīts rēķins par transportēšanas izmaksām 0,58 Eur +PVN par 1km.

Telefons informācijai un pakalpojuma pieteikšanai:

64071575

Lasīt vairāk →

31.08.2016 05:46

Kārtība kādā iespējams saņemt tehniskos noteikumus ēku ūdens apgādei un saimnieciskajai kanalizācijai

Nepieciešamie dokumenti:

1.Iesniegums par tehnisko noteikumu saņemšanu. (veidlapa pielikumā)

2.Salacgrīvas novada būvvaldes izsniegts plānošanas – arhitektūras uzdevums

3.Īpašuma tiesību apliecinošas dokumentu kopijas

4. Juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas kopijas

Lasīt vairāk →

19.04.2016 08:34

PAZIŅOJUMS

SIA “Salacgrīvas ūdens” no 2016.gada 1.maija līdz 2016.gada 1.jūlijam izsludina akciju uz kanalizācijas pieslēgumu izveidi īpašumos, kuros ir pieejami centarlizētās kanalizācijas pakalpojumi. Pieslēguma izbūves cena – 20 EUR/m +PVN (vidējā cena par kādu Salacgrīvas novadā tiek veikti šādi darbi ir 40 - 50 EUR/m +PVN), neskaitot pagrieziena akas (ja nepieciešams).

Lasīt vairāk →

21.01.2016 11:14

Paziņojums par ūdenssaimniecības tarifa izmaiņām

SIA „Salacgrīvas ūdens”, reģistrācijas Nr.54103072471, Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas novads; paziņo, ka 2016.gada 1.februāri Salacgrīvas novadā stājas spēka jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, (maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc tarifa kurš ir spēkā līdz 2016.gada 31.janvārim , tiks pieņemti līdz 2016.gada 20.februārim).

Lasīt vairāk →

22.12.2015 10:29

SIA “Salacgrīvas ūdens” informē

SIA “Salacgrīvas ūdens” informē, ka šā gada nogalē tiks uzsākti priekšizpētes darbi projekta “Ūdenssainiecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros. Tekošajā kārtā iekļautās projekta teritorijas ir Meldru, Baznīcas, Ceriņu, Bangu, Robežu, Selgas, Lazdu, Atlantijas un Murdu ielas.

27.11.2015 12:11

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471), Ganību iela 4a, Salacgrīva, LV-4033, Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta ” ietvaros izsludina Iepirkuma procedūru:

Nr. SŪ 2015/05  Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros.”

Lasīt vairāk →

06.03.2015 09:50

Paziņojums par iepirkuma procedūru SŪ 2015/01

SIA „Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471), Ganību iela 4a, Salacgrīva, LV-4033, Projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/ 13/APIA/CFLA/074/097,

Lasīt vairāk →

08.12.2014 11:42

SIA „Salacgrīvas ūdens” informē:

Šī gada 16.decembrī plkst. 17.00 notiks Ainažu pilsētas Kr.Barona ielas māju iedzīvotāju sanāksme, kurā tiks apspriesti jautājumi , saistībā ar projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” realizāciju, tai skaitā jautājums par lietusūdens drenāžas atvienošanu no centrālā kanalizācijas tīkla.

Lasīt vairāk →

05.09.2014 09:49

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūrā

SIA „Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471), Ganību iela 4a, Salacgrīva, LV-4033, Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/076/099 ietvaros izsludinātajā Iepirkuma procedūrā Būvuzraudzības pakalpojumi „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbos, dziļurbuma izbūvē projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā ieviešanai” Identifikācijas numurs: SŪ 2014/03 ERAF ir izdarīti grozījumi nolikumā , līdz ar to pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Lasīt vairāk →

27.08.2014 13:29

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

SIA „Salacgrīvas ūdens” reģ. Nr.54103072471 pārtrauc iepirkuma procedūru „Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem, dziļurbuma izbūvei projekta 

Lasīt vairāk →

11.04.2014 11:01

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Salacgrīvas ūdens” (reģ.Nr.54103072471), Ganību iela 4a, Salacgrīva, LV-4033, Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/076/099 ietvaros izsludina Iepirkuma procedūru: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, dziļurbuma izbūve projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” ietvaros” Identifikācijas numurs: SŪ 2014/01 ERAF

 

Lasīt vairāk →

27.02.2014 09:52

SIA „Salacgrīvas ūdens” informē

Informējam, ka sākot ar 2014.gada 3.martu tiks atsākti būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā” ietvaros. Darbi tiks uzsākti Jūrmalas, Dārza un Avotu ielās. Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret iespējamām neērtībām. Pielikuma varat iepazīties ar transporta organizācijas shēmu augstākminētajās ielās būvdarbu periodā.

Jurmalas_iela-34a + 37b

SIA „Salacgrīvas ūdens”

Informācija

INFORMĀCIJA
PAR PUSDIENAS PĀRTRAUKUMA MAIŅU
Ar 2013.gada 01.septembri
SIA „Salacgrīvas ūdens”
tiek noteikts pusdienas pārtraukums no
12:00 – 13:00
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
PIRMDIENĀS NO 13:00 LĪDZ 18:00

PAKALPOJUMU IZCENOJUMI

Maksa tikai par DZERAMO ŪDENI, Maksa tikai par DZERAMO ŪDENI un KANALIZĀCIJU, Maksa tikai par KANALIZĀCIJU

07.11.2013 12:11

PAZIŅOJUMS

Salacgrīvā, Sakarā ar ūdensapgādes pakalpojumu pārņemšanu no a/s „Brīvais Vilnis”, SIA „Salacgrīvas ūdens” lūdz Transporta, Kapu un Čiekuru ielu iedzīvotājus ierasties līdz 2013.gada 22.novembrim Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, 2.stāvā ūdensapgādes pakalpojumu līguma noslēgšanai, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. 

Lasīt vairāk →

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930