09. jūlijs, 2020, Ceturtdiena

Asna, Asne, Zaiga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma izmaiņas

05.01.2018 15:23

SIA “Salacgrīvas ūdens” paziņo par decentralizētās kanalizācijas izvešanas (asenizācijas) pakalpojuma izcenojuma izmaiņām:

 Pakalpojums

 Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN 21%, EUR

Kopā, EUR

 Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas robežās

1 izvešanas reize (max 4,2 m3)

26,45

5,55

32,00

 Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes un Tūjas ciemu robežās

1 izvešanas reize (max 4,2 m3)

32,23

6,77

39,00

 Maksa par asenizācijas pakalpojumu Salacgrīvas un Ainažu pilsētas robežās izejamās un svētku dienās

1 izvešanas reize (max 4,2 m3)

30,58

6,42

37,00

 Maksa par asenizācijas pakalpojumu Liepupes un Tūjas ciemu robežās izejamās un svētku dienās

1 izvešanas reize (max 4,2 m3)

37,19

7,81

45,00

 Transportēšanas izmaksas ārpus apdzīvoto vietu robežām

1 km

0,58

0,12

0,70

 

Pakalpojuma izcenojums norādīts par vienu izvešanas reizi (maksimālais iespējamais vienreizējais apjoms 4,2 m3). Ārpus apdzīvoto vietu robežām papildus tiek piestādīts rēķins par transportēšanas izmaksām 0,70 eur (t.sk.PVN) par 1km.

Augstākminētie pakalpojuma izcenojumi stājas spēkā no 2018.gada 1.februāra.