20. jūnijs, 2024, Ceturtdiena

Rasa, Rasma, Maira

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aktualitātes par Rail Baltica

14.01.2016 07:00

Salacgrīvas novada dome ir saņēmusi papildinātu 2015.gada decembra redakciju ““Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”.

Ar “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” pilnveidoto Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakciju iespējams iepazīties interneta vietnē

http://www.environment.lv/lv/jaunumi/aktualie-ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn-un-sabiedriskas-apspriesanas/rail-baltica-zinojuma-iesniegsana-vpvb

Lai vieglāk būtu orientēties par papildinājumiem Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā, publicējam RB Latvija pārstāvja komentārus:
1. “Jaunizveidotā sadaļa ir pārskats par IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem viedokļiem, t.sk. institūciju  atsauksmēm un IVN  izstrādātāja atbilžu komentāri uz  tiem – tas ir iekļauts IVN ziņojuma 1.pielikumā, kā 1.15.pielikums – izskatot šo visērtāk var izsekot līdzi vai/ un kādi precizējumi IVN ziņojumā, salīdzinot ar SA redakciju, ir veikti”. 
2. “Attiecībā uz Salacgrīvas novada teritoriju pēc būtības nav mainījies ne ietekmju vērtējums, ne rekomendētās  alternatīvas izvēle ne tās pamatojums - tas ir tāds pats, kā bija nodots SA - ir novērstas tehniskas un redakcionālas dabas neprecizitātes (piemēram, kāda no pielikumiem nosaukums vai grafiskā materiāla izšķirtspēja u.tml.)”.

Salacgrīvas novada dome ir lūgusi Dabas aizsardzības pārvaldei un arī saņēmusi elektroniski parakstītu vēstuli “Par ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojumu Rail Baltica būvniecībā ”.

Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka, no dabas aizsardzības viedokļa, plānotais dzelzceļš būtu jāvirza pa A1 posmu, pa B2 posmu (Ainažu pagastā, Salacgrīvas pagastā, Liepupes pagasta ziemeļu daļā) un tālāk pa A3 posmu Liepupes pagastā. Dabas aizsardzības pārvalde neizslēdz iespēju, ka trasi varētu novirzīt pa citiem alternatīvajiem variantiem. Tāpat tiek vērsta uzmanību, ka projekta īstenošanas gaitā būs nepieciešams ievērot papildus piesardzību, veikt ietekmi mazinošus pasākumus, lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi, jo īpaši uz putniem, dzīvniekiem, dažādām dzīvotnēm, īpaši aizsargājamām teritorijām.
Jāņem vērā, ka tas ir tikai vienas institūcijas atzinums, bet gala lēmums par trases izvēli būs jāpieņem Salacgrīvas novada domei sabalansējot gan dabas, gan iedzīvotāju, gan novada attīstības intereses nākotnē.
Salacgrīvas novada dome ir nosūtījusi LR Satiksmes ministrijai, Vides pārraudzības valsts birojam un Pilnsabiedrībai RB Latvija iedzīvotāju iesūtītos priekšlikumus par atsavināmo īpašumu un netieši skarto īpašumu kompensācijas mehānismu uzlabošanu likumdošanas aktu izmaiņām.
Vienlaicīgi aicinām priekšlikumus kompensāciju mehānismu uzlabošanā iesniegt e-pastā dome@salacgriva.lv vēl līdz 27.01.2016.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930