12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aktualitātes Rail Baltica sakarā!

20.11.2015 08:24

Domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu par darba grupas izveidi.

Darba grupas sastāvs un tās uzdevumi.

Darba grupas vadītājs: Domes priekssēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.      

Darba grupas locekļi:

Izpilddirektors Kaspars Ķemers;

Teritorijas plānotāja Vineta Krūze;

Būvvaldes vadītāja - galvenā arhitekte Ineta Cīrule;

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja – zemes lietu speciāliste Guna Paegle;

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Dzintra Eizenberga;

Padomniece juridiskos jautājumos Dita Lejniece;

Projektu koordinatore Solvita Kukanovska – protokolētāja;

Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja Ilona Jēkabsone;

Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis.

          

Darba grupai:

1) izskatīt sabiedriskai apspriešanai nodoto IVN ziņojumu un sagatavot pašvaldības viedokli par apspriešanai nodotajām alternatīvām un risinājumiem līdz š.g. 11.decembrim.

2) sagatavot argumentāciju domes lēmuma projektam par paredzētās darbības akceptēšanu - dzelzceļa trases novietojumu Salacgrīvas novadā pēc IVN gala ziņojuma un Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšanas.

 

Pēc pēdējas Rail Baltica būvniecībā Ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas Salacgrīvas kultūras namā Dome ir nosūtījusi 11.12.2015. LR Satiksmes ministrijai, Vides pārraudzības valsts birojam, Pilnsabiedrība RB Latvija speciālistu darba grupas sagatavotu vēstuli ar saviem priekšlikumiem .

- Salacgrīvas kultūras namā otrajā stāvā izliktas kartes ar iespējamajiem trašu variantiem. Kartes ir pietiekami lielā mērogā, lai precīzi katrs varētu atrast sevis interesējošo vietu. Vienlaicīgi visas kartes un IVN /Ietekme uz vidi novērtējums/ziņojums, tai skaitā kartes, atrodamas mājas lāpā......!!!!

18.12.2015. domes speciālistu darba grupa, kuras turpmākais uzdevums sagatavot argumentāciju domes lēmuma projektam par paredzētās darbības akceptēšanu – dzelzceļa trases novietojumu Salacgrīvas novadā, vienojās, ka labākā komunikācija ar sabiedrību būs šādas preses relīzes.

- Ka rezerves zemju fonda zemes karti būtu lietderīgi izstrādāt pēc satiksmes ministrijas apstiprinājuma par šādas opcijas iespējamību kompensācijas jautājumu risināšanā,

- ka tie jautājumi, kas saistīti ar kompensācijas mehānismiem, ir atrunāti IVN ziņojumā un papildus informācija nevar dot nekādu pienesuma lēmuma projekta sagatavošanā, līdz arto papildus aptauja nebūtu lietderīga,

- Vienlaicīgi ir apstiprinājums no Pilnsabiedrības “RB Latvija”, ka priekšlikumi par kompensācijas mehānismu vēl tik pieņemti un vērtēti līdz 31.01.2016.

Aicānām interesentus piedalīties ar priekšlikumiem sūtot tos uz dome@salacgriva.lv

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031