12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu

03.04.2015 11:17

Uzaicinājums uz kopsapulci! Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu.

Godātie, Salacgrīvas novada iedzīvotāji, ņemot vērā 11.03.2015. Salacgrīvas novada domes ārkārtas sēdē izteiktos iedzīvotāju priekšlikumus, aicinām ieinteresētās personas par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu Salacgrīvas novadā, piedalīties kopsapulcē Salacgrīvas kultūras namā, Salacgrīvā, Ostas ielā 3, 21.04.2015., plkst. 17.00.

Kopsapulces darba kārtība:
1. Konsultatīvās darba grupu locekļu skaita izvirzīšana.
2. Konsultatīvās darba grupu locekļu izvirzīšana pa pārstāvju grupām.
3. Konsultatīvajā darba grupā izskatāmo jautājumu noteikšana.


Priekšlikumi par kopsapulces darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem:
1. Konsultatīvās darba grupu locekļu skaita izvirzīšana.
Priekšlikums – konsultatīvās darba grupas sastāvā izvirzīt ne vairāk par 15 personām.

2. Konsultatīvās darba grupu locekļu izvirzīšana pa pārstāvju grupām.
Priekšlikums: izvirzīt pārstāvjus no šādām iedzīvotāju grupām:
- Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem tiktu atsavinātas mājsaimniecības, pa vienam pārstāvim no katras dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica iespējamā alternatīvā risinājuma „A alternatīva” un „B alternatīva varianta (kopā – 2personas).
- Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem tiktu atsavinātas lauksaimnieciskās zemes, mežsaimnieciskās zemes, pa vienam pārstāvim no katras dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica iespējamā alternatīvā risinājuma „A alternatīva” un „B alternatīva varianta (kopā – 2personas).
- Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem tiktu atsavinātas apbūves zemes, pa vienam pārstāvim no katras dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica iespējamā alternatīvā risinājuma „A alternatīva” un „B alternatīva varianta (kopā – 2personas).
- Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru nekustamie īpašumi būtu pieguloši dzelzceļa infrastruktūras aizsargjoslai, pa vienam pārstāvim no katras dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica iespējamā alternatīvā risinājuma „A alternatīva” un „B alternatīva varianta (kopā – 2personas).
- Iedzīvotāji, uz kuriem nav attiecināms neviens no iepriekš minētajiem faktoriem, izvirzot pa vienam iedzīvotājam no Salacgrīvas, Ainažiem un Liepupes.
- 1 persona - „nākotnes cilvēki” – no Jauniešu konsultatīvās padomes (ja sapulcē tādi nepiedalās, tad izvirza Jauniešu konsultatīvā padome).
- 1 persona no Uzņēmēju konsultatīvās padomes (ja sapulcē tādi nepiedalās, tad izvirza Uzņēmēju konsultatīvā padome)
- personas no Salacgrīvas novada domes - domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis, teritorijas plānotāja Vineta Krūze, projekta koordinatore Solvita Kukanovska (darba grupu sēžu protokoliste).

3. Konsultatīvajā darba grupā izskatāmo jautājumu noteikšana.
Priekšlikums:
- Par taisnīgu atlīdzības kompensāciju noteikšanu to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru, mājsaimniecības, neapbūvētas zemes, lauksaimniecības zemes, mežsaimniecībā izmantojamās zemes un citos uzņēmējdarbības veidos izmantojamās zemes tiks atsavinātas; par taisnīgu atlīdzības kompensāciju noteikšanu to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru dzīvojamās mājas atradīsies blakus plānotajai dzelzceļa līnijai.
- Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica iespējamā alternatīvā risinājuma „A alternatīva” un „B alternatīva” izvēli vai citu variantu.
- Par dzelzceļa pieturvietas izveidi Salacgrīvā un autoceļa P11 Kocēni—Limbaži—Tūja krustojuma tuvumā.
- Tikšanās ar dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projekta attīstītājiem.
- Ziņojums par iesniegumu apkopošanu. 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos J. Cīrulis

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031