06. decembris, 2023, Trešdiena

Niklāvs, Niks, Nikolajs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sociālais dienests informē!

23.07.2021 06:57

Cienījamie vecāki! Līdz š.g. 16. augustam trūcīgo, maznodrošināto mājsaimniecību un daudzbērnu ģimeņu vecākiem aicinājums Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas Salacgrīvas novada domes sociālajā dienestā iesniegt iesniegumus par iespēju saņemt atbalstu skolas piederumu iegādei un ēdināšanas maksas atvieglojumam.
Iesniegumus vecāki var sociālajā dienestā iesniegt, kur tas ir ērtāk:
• Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
• Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos
• Limbažu novada Liepupes pagasta “Mežgravās”.

Kas var saņemt atbalstu ēdināšanai

Līdz 2021. gada 31. decembrim atvieglojumu ēdināšanai nodrošināšanai ir tiesības saņemt bijušā Salacgrīvas novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras ir izvērtētas sociālajā dienestā un ir izsniegta izziņa, kas apliecina mājsaimniecības statusu. Šajā gadījumā brīvpusdienas tiek piešķirtas uz izziņā noteikto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.
Brīvpusdienas var saņemt arī daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes bijušā Salacgrīvas novada teritorijā, kā arī apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību bij. Salacgrīvas novada izglītības iestādēs. Daudzbērnu ģimeņu vecākiem ģimenes ienākumu līmenis netiek vērtēts, lēmuma pieņemšanai sociālajā dienestā jābūt iesniegtam tikai iesniegumam.
Brīvpusdienas šobrīd tiek piešķirtas līdz 2021. gada 31 decembrim, nevis kā līdz šim - uz visu mācību gadu. Par atbalstu ēdināšanai no 2022. gada janvāra vēl ir jāvienojas Limbažu novada deputātiem, lemjot, kuras sabiedrības grupas un kādā apmērā saņems atvieglojumus.

Kas var saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei

Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, ir mājsaimniecībām, kuras Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām un maznodrošinātām, un izsniedzis statusu apliecinošu izziņu, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību bij. Salacgrīvas novada izglītības iestādēs. Atbalsts attiecas arī uz piecgadīgo un sešgadīgo apmācību programmas audzēkņiem pirmsskolā.

Pabalsts mācību piederumu iegādei netiek izmaksāts skaidrā naudā, bet tiek izsniegts kā speciāla dāvanu karte, kuras vērtība bērniem ar trūcīgas mājsaimniecības statusu ir 43 eiro, maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un daudzbērnu ģimeņu bērniem 28 eiro par katru bērnu.

Lai saņemtu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, sociālajā dienestā jāiesniedz: iesniegums, ģimenes ienākumus apliecinoši dokumenti, kā arī izziņa no specializētās mācību iestādes, kurā bērns mācās vai uzsāks mācības.

Pamatojoties tikai uz iesniegumu, neizvērtējot ģimenes ienākumus, pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir bijušā Salacgrīvas novada daudzbērnu ģimenēm, kā arī par bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā, par kuriem Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu. Audžuģimeņu gadījumā tiek izmaksāts 40 eiro pabalsts par katru bērnu, pabalstu pārskaitot audžuģimenes vai aizbildņa kontā.

Iesniegums un ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus apliecinoši dokumenti tiek pieņemti līdz š.g. 16. augustam sociālajā dienestā gan Salacgrīvā, Liepupes pag. pārvaldē, kā arī Ainažu pilsētas pārvaldē, pirmdienās no 8:00-13:00 un 14:00-18:00. Liepupē papildus arī trešdienās no 8:30 - 13:00.
Speciālā dāvanu karte ir paredzēta kancelejas preču iegādei. Piederumus skolai aicinām iegādāties apgāda “Zvaigzne ABC” un SIA “Agate” veikalos Limbažos. Specializētā dāvanu karte ir izmantojama tikai vienā no veikaliem, kur, jūsuprāt, piedāvājums visvairāk atbilst Jūsu skolēna vajadzībām.
Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet: 64071980, vai 29157673

Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas Salacgrīvas novada domes sociālais dienests

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031