04. decembris, 2023, Pirmdiena

Baiba, Barba, Barbara

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2020. gads sociālajā dienestā

20.07.2021 08:00

Sociālās palīdzības sniegšanas principus regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Protams, arī pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka papildu atbalstu sava novada iedzīvotājiem. Salacgrīvas novadā par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2020. gadā, kā arī par izlietotajiem līdzekļiem šiem mērķiem, būtiski ir uzsvērt to, ka sociālā dienesta darbība vērsta uz to, lai klienta situācija nepasliktinātos un, lai klients aktīvi iesaistītos savas problēmas risināšanā.

Sociālais atbalsts Salacgrīvas novada iedzīvotājiem tiek sniegts divos virzienos – sociālās palīdzības piešķiršana atbilstoši sociālajai situācijai un vajadzībām, kā arī nepieciešamo sociālo pakalpojumu nodrošināšana.

Mājas aprūpes pakalpojumu novadā nodrošina 37 aprūpētāji, kuri aprūpē 38 vientuļus pensionārus un 1. grupas invalīdus. 2020. gadā aprūpei mājās tika iztērēti 21103 eiro.

Sabiedrība noveco, ja cilvēkam ikdienā sevi aprūpēt kļūst par grūtu, arī aprūpētājs nevar pakalpojumu sniegt visu diennakti, tad sociālais dienests nodrošina pakalpojumu ilgstošās sociālās aprūpes iestādē. Pašvaldības veco ļaužu mītnē ”Sprīdīši” nodrošina aprūpi 19 cilvēkiem (šobrīd Covid krīzes laikā – 18 personām). Pašvaldība pērk ilgstošās aprūpes pakalpojumu no citām pašvaldībām, kā arī uzņēmējiem. Kopā ilgstošās aprūpes pakalpojums 2020. gadā tika nodrošināts 57 personām, pašvaldībai samaksājot par pakalpojumu savstarpējos norēķinos 277 129 eiro.

Sociālā dienesta primārais uzdevums ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana, kuri nodrošina cilvēkam iespēju apmierināt pamatvajadzības – ēdienu, apģērbu, mājokli, obligāto izglītību un vajadzību pēc drošības.

Sociālās palīdzības pabalstos 2020. gadā izmaksāti - garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai iztērēti 937 eiro, no kuriem 425,01 eiro izmaksāti naudā, savukārt 512 eiro nodrošināts pārtikas uzturzīmju veidā. Bērnu ēdināšanai skolās un pirmskolas izglītības iestādēs 31369 eiro, veselības aprūpei tērēti 8844 eiro. Atbalstam pārtikas iegādei uzturzīmju veidā izlietoti 728 eiro. Ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumam bērniem 2020. gadā kopā izlietoti 47487 eiro. Dzīvokļa pabalstam tērēti 11250 eiro, piedzimšanas pabalstam 6664 eiro, apbedīšanas pabalstam 1811 eiro, sociālās rehabilitācijas pakalpojumam dzīvesvietā vardarbībā cietušiem bērniem 2020.gadā iztērēti 1170 eiro, savukārt pakalpojumam pieaugušajiem vardarbībā cietušām personām 2236 eiro. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 2573 eiro. Pabalstam mācību līdzekļu iegādei uzsākot jauno mācību gadu apgūti 5148 eiro. Pārējos pabalstos, kuros ietilpst pabalsts sodu izcietušai personai, pabalsts atsevišķu situāciju risināšanā iztērēti 1589 eiro. Pabalstā krīzes situācijā 2020. gadā izmaksāti 4868 eiro. Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušiem bērniem 2020. gadā Salacgrīvas novadā iztērēti 1170 eiro. Pieaugušām vardarbībā cietušām personām iztērēti 2236,46 eiro.

Salacgrīvas novadā 2020. gadā vērojama tendence samazināties pabalsta pieprasītāju skaitam un izmaksāto summu apjomam. Tas skaidrojams ar to, ka likumdošanā ir ieviesti stingrāki noteikumi par ienākumiem un nodarbinātību personām, kuras vēlējās saņemt trūcīgas personas statusu. Tāpat būtisks ir sociālo darbinieku veiktais darbs, pieprasot iesniegt visus nepieciešamos dokumentus (tas neattiecas uz ārkārtējās situācijas laiku), kas pierāda personas materiālo stāvokli, gan veicot personu apsekošanas dzīvesvietās, lai konstatētu patiesos dzīves apstākļus, kā arī nosakot līdzdarbības pienākumu veikšanu personām, kas saņem GMI (garantētais minimālais ienākumu līmenis) pabalstu.

Klienti tiek motivēti kārtot dokumentāciju invaliditātes grupas saņemšanai (ja pastāv ilgstošas veselības problēmas) vai priekšlaicīgās pensijas saņemšanai. Darba meklēšanai, personas dokumentu sakārtošanai, uzturlīdzekļu saņemšanai. Būtiski ir motivēt klientu pašam aktīvāk iesaistīties savu problēmu risināšanā, izprast savu problēmu cēloni un ar sociālā darbinieka palīdzību, piesaistīt nepieciešamos resursus. Kopumā novadā 2020. gadā ir vērojama gan vispārēja iedzīvotāju skaita samazināšanās, gan arī trūcīgu un maznodrošinātu personu skaita samazināšanās.

Salacgrīvas novada domes sociālā dienesta vadītāja

Ilze Rubene

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031