22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Cienījamie vecāki!

15.08.2017 08:31

Ir palicis viens mēnesis līdz jaunajam mācību gadam, tāpēc atgādinu, ka:

1. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, ir ģimenēm, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām un maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu, kā arī daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības iestādēs.

2. Pabalsts mācību piederumu iegādei par katru ģimenes skolēnu ir netiešs, un tas tiek izsniegts talona veidā, kura vērtība ir: trūcīgo ģimeņu bērniem 43 eiro, .maznodrošināto ģimeņu bērniem 28 eiro

3. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru ģimenes skolēnu, kurš mācās Salacgrīvas novada vispārējās izglītības iestādēs, 5,6 gadīgo apmācību programmas audzēkņiem, kā arī specializētajās skolās un pirmskolas izglītības iestādēs, kuras nav pieejamas pašvaldības teritorijā.

4. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz: iesniegums; ģimenes ienākumus apliecinoši dokumenti, kā arī izziņa no specializētās mācību iestādes, kurā bērns mācās vai uzsāks mācības.

5. Pamatojoties uz iesniegumu, neizvērtējot ģimenes ienākumus pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir:
5.1.daudzbērnu ģimenēm talonu veidā 28 eiro vērtībā par katru bērnu, ja bērni mācās pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs;
5.2.bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā, par kuriem Salacgrīvas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu, izmaksā 40 eiro pabalstu par katru bērnu, pabalstu pārskaitot audžuģimenes vai aizbildņa kontā.

6. Iesniegums un ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus apliecinoši dokumenti tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 15. augustam pirmdienās no 8:00-13:00 un 14:00-18:00, trešdienās (Liepupē) no 8:30 - 13:00, ceturtdienās no 8:30 - 13:00

7. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus (brīvpusdienas) ir Salacgrīvas novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm, kuras dienests par tādām atzinis un izsniedzis izziņu, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm pēc sociālā darbinieka/ sociālā pedagoga sniegtā atzinuma, vai informācijas saņemšanas no skolas un daudzbērnu ģimeņu bērniem , kuri apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības iestādēs.

8. Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Sociālais dienests pieņem desmit darba dienu laikā, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

9. Sākoties jaunajam mācību gadam, iesniegums, ģimenes ienākumu apliecinoši dokumenti iesniedzami no 1. jūlija līdz 31. augustam, bet, lai ēdināšanas maksas atvieglojumus saņemtu otrajā mācību pusgadā, dokumenti iesniedzami līdz 31. decembrim.

10.Ēdināšanas maksai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā skolā, saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Sociālā dienesta vadītāja A. Holma

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930