22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par paveikto Sociālajā dienestā 2013. gadā.

11.02.2014 14:53

2013.gads Sociālajā dienestā pagājis daudz un labi strādājot. Gada nogalē mūsu dienesta darbu vērtēja Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un kvalitātes kontroles departamenta speciālisti. Saņemot aktu būtiski pārkāpumi netika konstatēti. Uzskatu, ka tas ir novērtējums dienesta darbam. Par padarīto. Pavasarī Ainažos tika organizēts 6 dienu seminārs - apmācību kurss vecākiem „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”. Semināru vadīja dienesta  speciālistes Guna Cīrule un Līvija Bērziņa un sertifikātus saņēma 3 vecāki.

Dienesta speciāliste Zane Paegle, kura strādā ar ģimenēm un bērniem organizēja izglītojošu semināru vecākiem Salacgrīvā. Sertifikāti tika izsniegti 7 vecākiem. Praksē ir pierādījies, ka izglītojoši semināri ir vajadzīgi vecākiem, jo tas dod viņiem iespēju apgūt jaunas iemaņas bērnu aprūpē un audzināšanā, pabūt kopā un apmainīties pieredzē un visbeidzot varbūt nonākt pie secinājuma, ka man jau vienai nav tādas problēmas, arī citiem tādas pastāv.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru maijā Liepupē ilgstošiem bezdarbniekiem notika seminārs „Noderīgas iemaņas dzīvē”. Pagājušajā gadā, sadarbībā ar Limbažu novada Sociālo dienestu noorganizējām divus apmācības seminārus sociālajiem darbiniekiem. Pierādījies, ka šādi semināri ir nepieciešami, tie nodrošina jaunas zināšanas, kontaktus ar vistuvākajiem „kaimiņiem”, kopīgu gadījumu risināšanā un visbeidzot arī atbalsts ko saņemam no kolēģiem.

Bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Rūjienas Sociālo dienestu un Burtnieku novada Sociālo dienestu Valmiermuižā. No šādiem braucieniem atgriežamies ar jaunām ierosmēm un atziņām un gūstam apstiprinājumu, ka sociālo palīdzību un sociālos  pakalpojumus sniedzam līdzīgi kā citās pašvaldībās.

Tagad nedaudz par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pagājušajā gadā un par izlietotajiem līdzekļiem šiem mērķiem. Sociālā dienesta darbība vērsta uz to, lai klienta situācija nepasliktinātos un ,lai klients aktīvi iesaistītos savas problēmas risināšanā. Mājas aprūpes pakalpojumu novadā nodrošina 22 aprūpētāji, kuri aprūpē 23 vientuļus pensionārus un 1.grupas invalīdus. 2013. gadā aprūpei mājās tika iztērēti 6058 lati.

Ja cilvēkam ikdienā sevi aprūpēt kļūst par grūtu, arī aprūpētājs nevar pakalpojumu sniegt visu diennakti, tad dienests nodrošina pakalpojumu ilgstošās aprūpes iestādē. Pašvaldības veco ļaužu mītnē ”Sprīdīši” nodrošina aprūpi  18 cilvēkiem.

Pašvaldība pērk ilgstošās aprūpes pakalpojumu no citas pašvaldības, t.i. Alojas un Limbažu novada pašvaldībām, kur attiecīgi pansionātā „Urga” no mūsu pašvaldības ir trīs cilvēki, Darba terapijas un rehabilitācijas centrā „Vīķi” četri cilvēki un veco ļaužu mītnē „Cerība” trīs cilvēki. Par šo cilvēku uzturēšanu dome savstarpējos norēķinos samaksājusi 21565 latus.

Ilgstošās aprūpes pakalpojumu dienests pērk arī no privātpersonām, kuras sniedz šādu pakalpojumu, t.i. divdesmit trīs novada iedzīvotāji savu mājvietu atraduši ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas kūrortviesnīcā „Brīze”, viens vientuļš pensionārs atrodas SIA „Alojas veselības aprūpes centrā”, un četri cilvēki atrodas Subates Romas katoļu draudzes „Miera nams” aprūpē. Savstarpējos norēķinos par minēto iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2013. gadā samaksāti 40445 lati.

Katru gadu sociālā dienesta darbiniece ar pilngadīgām personām Inga Līce veic novērtējumu par ilgstošās aprūpes pakalpojuma kvalitāti un vai pakalpojumu cilvēkam nepieciešams turpināt. 

2013. gadā dienests nodrošinājis piecpadsmit bērniem valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu - psihologa konsultācijas.

Sociālās palīdzības pabalstos 2013. gadā izmaksāti- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 7316 lati, bērnu ēdināšanai skolās un pirmskolas izglītības iestādēs 20219 lati, veselības aprūpei tērēti 3614 lati, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sociālajās garantijās izmaksāti 3258 lati, audžuģimenēm 12213 lati, dzīvokļa pabalstam 8556 lati, piedzimšanas pabalstam 4650, apbedīšanas pabalstam 2331 lati, sociālās rehabilitācijas pakalpojumam dzīvesvietā 900 lati un pārējos pabalstos, kuros ietilps-  pabalsts sodu izcietušai personai, pabalsts atsevišķu situāciju risināšanā, uzturzīmes u.c. iztērēti 2851 lati.

Tāds izskatās aizvadītais gads sociālajā dienestā.

Sociāla dienesta vadītāja

A. Holma

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930