18. jūnijs, 2024, Otrdiena

Madis, Alberts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

20.06.2019 08:47

SIA “Salacgrīvas ūdens” informē, ka ir nodoti ekspluatācijā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta” ietvaros izbūvētie centralizētās kanalizācijas tīkli. Īpašumiem ,kuriem projekta ietvaros uz zemes gabala robežas tika izbūvētas kanalizācijas pieslēgumu akas, ir iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijai.

Sakarā ar augstākminēto , SIA “Salacgrīvas ūdens” sadarbībā ar uzņēmējiem (uzņēmēji ar kuriem ir noslēgta vienošanās par zemāk piedāvāto izcenojumu nodrošināšanu) turpmākajā projekta realizācijas gaitā (līdz 2019.gada 31.decembrim) piedāvā izbūvēt kanalizācijas pieslēgumu Abonentam piederošajā īpašumā par akcijas cenu 25,00 Eur / metrā + PVN, saskaņā ar iepriekš izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem.

Akcijas cenā ietilpst:
Taisnvirziena kanalizācijas trases izbūve (izmantojot ekskavatoru) un pieslēguma izveide pie centralizētās kanalizācijas tīkla ar Uzņēmuma materiāliem , tehniku un darbaspēku.
Akcijas cenā neietilpst:
*Kanalizācijas trases pagrieziena akas
*Trases seguma atjaunošana
*Komunikāciju šķērsošana īpašnieka īpašuma teritorijā
*Citi iepriekš neparedzami darbi.

Darbības kas jāveic lai pieslēgtos jaunizbūvētajiem tīkliem.
1. Iesniegums par pieslēgšanos kanalizācijas tīkliem un tehnisko noteikumu saņemšanai – aizpildiet pievienoto veidlapu un nosūtiet SIA “Salacgrīvas ūdens” (salacrgivas.udens@salacgriva.lv) vai arī personīgi nogādājiet SIA “Salacgrīvas ūdens”, Rīgas ielā 2, 2.stāvā. Veidlapu var aizpildīt arī elektroniski Salacgrīvas novada domes mājas lapā www.salacgriva.lv.
2. Pēc iesnieguma iesniegšanas SIA “Salacgrīvas ūdens” izsniegs tehniskos noteikumus nosūtot tos Jums pa pastu vai arī elektroniski (maksa par tehnisko noteikumu izniegšanu 14,22 eur).
3. Veicamo darbu apjomu un kopējo izmaksu saskaņošana ar uzņēmēju pēc Jūsu izvēles (no zemāk minētā saraksta).
4. Līguma slēgšana ar uzņēmēju par pieslēguma izbūvi.
5. Pēc pieslēguma izbūves tiek parakstīts Līgums par centralizētās kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu no SIA “Salacgrīvas ūdens”

Nepieciešamības gadījumā SIA “Salacgrīvas ūdens” var piedāvāt atlikto maksājumu (līdz 12 mēnešiem) pieslēguma izmaksu segšanai , par to slēdzot atsevišķu Vienošanos ar SIA “Salacgrīvas ūdens”. Ja Jums nepieciešams atliktais maksājums pieslēguma izbūvei , kontaktpersona – Kaspars Krūmiņš , tel 29916952

Uzņēmēju kontaktinformācija kas sadarbībā ar SIA “Salacgrīvas ūdens” piedāvā veikt kanalizācijas pieslēguma izbūvi par akcijas cenu

1. SIA “Alandma” – Uģis Čukurs - tel: 29425316
2. SIA“EJ Company”– Sandis Beņķis – tel:29129161
3. SIA “Liar” - Artis Treijs - tel: 29468699

Papildus SIA “Salacgrīvas ūdens” informē , ka tam nav pretenziju par cita , Jūsu izvēlēta uzņēmēja piesaisti minēto darbu veikšanai. Šajā gadījumā pirms darbu nodošanas (pie atvērtas tranšejas) jāpieaicina SIA “Salacgrīvas ūdens” pārstāvis kas pārliecināsies par veikto darbu pareizību.

Papildus un sīkāka informācija pa tel. 29916952
SIA “Salacgrīvas ūdens”

12.jpg12.jpg

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930