16. jūnijs, 2024, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

26.01.2021 13:10

2020.gada 29.februārī ir stājušies spēkā Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumu Nr.2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā”, kas paredz kārtību kādā jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo pilsētu un ciemu aglomerācijās, un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir:

  • jāreģistrē individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja SIA “Salacgrīvas ūdens” izveidotā datubāzē,
  • jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot reģistrētu asenizatoru pakalpojumus,
  • jānodrošina attiecīgo iekārtu apkope.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, jau līdz 2020.gada 31.decembrim Salacgrīvas novada pilsētu un ciemu iedzīvotājiem bija pienākums sniegt ziņas Salacgrīvas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam SIA “Salacgrīvas ūdens” par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot pirmreizējo pieteikumu decentralizētās sistēmas reģistrācijai. Ņemot vērā , ka šis termiņš jau ir nokavēts, aicinām nekavēties ar pieteikumu iesniegšanu! Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvs pārkāpums.

Pieteikums pieejams elektroniski Word formāta pielikumā (PIELIKUMS Nr.3 ).

Pieteikumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c. Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot. Īpašniekam tiks izsniegta sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecība.

  • UZMANĪBU! Tiem iedzīvotājiem, kas jau iesnieguši pieteikumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai, adresējot to SIA “Salacgrīvas ūdens”, otrreiz pieteikums nav jāraksta.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930