16. decembris, 2019, Pirmdiena

Alvīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada gada uzņēmējs

Salacgrīvas novada pašvaldības konkurss "Salacgrīvas novada gada uzņēmējs"

1. Nolikums paredz Salacgrīvas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) konkursa  “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs”  (turpmāk – Konkurss) organizācijas un norises kārtību, kā ari uzvarētāju un dalībnieku godināšanu.

2. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Salacgrīvas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Salacgrīvas novadā un veicinot Salacgrīvas novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labās uzņēmējdarbības prakses piemērus.

3. Konkursu organizē un vada Salacgrīvas novada dome. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanas izdevumu segšanai tiek paredzēti Pašvaldības kārtējā gada budžeta.

Salacgrīvas novada pašvaldības konkursa "Salacgrīvas novada gada uzņēmējs" NOLIKUMS

KONKURSA Salacgrīvas novada gada uzņēmējs ANKETA