27. septembris, 2021, Pirmdiena

Ilgonis, Ādolfs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com


Novada pasākumi

Piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanā (TŪJA)

Kad: 

22. janvārī, 2019, plkst: 18:30

Kur: 

Tūja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstītības ministrija sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas” aicina Salacgrīvas novada iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas piedalīties piekrastes ūdeņu (akvatorija 2 km platumā no jūras krasta līnijas) un saistītās piekrastes daļas plānošanā (stratēģisko mērķu definēšanā):

  • 22. janvārī plkst. 18:30 Tūjas zinību centrā (Liedaga ielā 11, Tūja),
  • 24. janvārī plkst. 18:00 Salacgrīvas kultūras namā (Ostas ielā 3, Salacgrīvā).

Pasākums notiks projekta “Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanai vietējā līmenī” ietvaros, kas savukārt ir starptautiska projekta “Pan Baltic Scope” izpētes gadījums. “Pan Baltic Scope” projekta mērķis ir panākt saskaņotu jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā un veicināt pārrobežu sadarbību.

Pasākuma norises plāns:

  1. Iepazīstināšana ar projekta mērķi un uzdevumiem.
  2. Informēšana par tematiskā plānojuma projekta potenciālajiem stratēģiskajiem mērķiem.
  3. Darbs grupās, iesaistoties tematiskā plānojuma projekta stratēģisko mērķu definēšanā.
  4. Rezultātu kopsavilkums, secinājumi.

Paredzamais pasākuma ilgums: 2–2,5 h.

Ja Jums ir kādi jautājumi par pasākumu, lūdzam sazinieties ar SIA “AC Konsultācijas” tālr. 26 428 044.