09. augusts, 2020, Svētdiena

Madara, Genoveva

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Gribasspēks + mērķtiecīgums = jauniešu paveiktais 2010
Aizvadītais 2010.gads Salacgrīvas novada jauniešu konsultatīvajai padomei (turpmāk – Padome) ir bijis ļoti radošs un aktivitātēm bagāts.

Jau pirmajās janvāra dienās, mēs - Padomes pārstāvji, piedalījāmies labdarības akcijā „No sirds uz sirdi”, kur organizējām loteriju. Mēs bijām atbildīgi par saziedoto mantu izdalīšanu pasākuma dalībniekiem. Jāatzīst, ka darbs bija emocionāli ļoti grūts, jo saziedoto dāvaniņu kvalitāte atšķīrās.

Sakarā ar novadu teritoriālo reformu, sapratām, ka Padomei nepieciešams paplašināties un izzināt, kas jauniešiem ir aktuāls citās Salacgrīvas novada apdzīvotajās vietās. Lai piesaistītu jaunus domubiedrus, veicinātu jauniešu iniciatīvu un sadarbību visa novada mērogā, februārī rīkojām informatīvos seminārus K.Valdemāra Ainažu pamatskolā un Liepupes vidusskolā. Martā, kad notika Padomes vēlēšanas, bijām ļoti iepriecināti, jo redzējām daudz jaunu, darboties gribošu jauniešu. Tika pārrunāta nepieciešamība veikt izmaiņas Padomes nolikumā un sastāvā, nosakot, ka tajā darbosies 3 pārstāvji no katras administratīvās teritorijas, kā arī viens domes deputātu pārstāvis. Aizklātā balsojumā par Padomes priekšsēdētāju uz vienu gadu atkārtoti tika ievēlēta Justīne Zēmele (Salacgrīva), par priekšsēdētājas vietnieci – Baiba Vovere (Liepupe), par sekretāri –Diāna Zabrovska (Salacgrīva).
Par tradīciju nu jau kļuvusi jauniešu piedalīšanās Lielajā Talkā. Kā ikkatru gadu, devāmies sakopt Ferzenu kapliču. Diemžēl jāatzīst, ka atkritumus, kas gadu gaitā sakrājušies kapličā, vienā dienā un bez tehnikas izvākt nebija mūsu spēkos. Tāpēc mūsu mērķis ir Ferzenu kapenes sakopt, un mēs ļoti ceram, ka kādreiz šī vieta tiks pilnībā attīrīta un restaurēta, lai Salacgrīvai būtu par vienu vēsturisko apskates objektu vairāk. Talkā piedalījāmies arī vasaras beigās, kad uz Salacgrīvu bija atbraukusi domubiedru grupa, kas sevi dēvē par Mazo kavalēriju. Tās sastāvā darbojas tādi sabiedrībā populāri cilvēki kā R.Kaupers, A.Irbe, V.Dūle, Goran Gora, Māra no Astro’n’out utml. Kopīgi veidojām gājēju laipu – uzbrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām no pludmales stāvlaukuma līdz jūrai, bet vakarā spēlējām futbolu un kopīgi muzicējām pie hokejista A.Irbes.
Gandarījuma sajūtu mums vēl joprojām sniedz sakoptais un pilnveidotais volejbola laukums Salacgrīvas pludmalē. Kā zināms, vasaras sezonā spēlēt gribētāju ir ļoti daudz, diemžēl volejbola laukums bija bēdīgā stāvoklī. Liels paldies jāsaka mūsu domes priekšsēdētājam Dagnim Straubergam un pilsētas domei, ar kuru palīdzību ieguvām finansējumu gan krāsai, ar kuru pārkrāsot stabus, gan jauniem volejbola tīkliem, kā arī pludmales attīrīšanai no saaugušajām niedrēm. Ikreiz, aizejot līdz pludmalei, mēs redzam savu paveikto un priecājamies, ka esam pilnveidojuši vietu, kur jauniešiem vasarā aktīvi pavadīt brīvo laiku. Prieks atzīt, ka volejbola laukums, Salacgrīvas pludmalē, ir kļuvis vel apmeklētāks nekā iepriekš un jaunieši vel aktīvāk nodarbojas ar sportu vasaras sezonā. Nevar neievērot arī faktu, ka jaunizveidotais laukums, jaukās vasara dienās, nav ne uz sekundi brīvs – vienmēr atrodas kādi spēlēt gribētāji un tas mūs tikai priecē.
Vasara ir laiks, ko parasti veltam atpūtai, bet mums – Padomes pārstāvjiem, šī vasara izvērtās gana spraiga, interesanta un piedzīvojumiem bagāta. Piedalījāmies dažāda veida semināros un apmācībās, organizējām un līdzdarbojāmies pilsētas rīkotajos pasākumos, iesaistījāmies projekta „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide” izstrādāšanā, Socioloģisko pētījumu centra veiktajā pētījumā par darbu ar jaunatni novadā, „Salacgrīvas novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2010. – 2014.gadam” izstrādē, piedalījāmies starptautiskajā jauniešu vides un angļu valodas apmācību un atpūtas nometnē „Globally Green Adventure”, Latvijas - Vācijas pašvaldību sadarbības foruma rīkotajā nometnē un tikāmies ar Latvijas valsts prezidentu Valdi Zatleru.
Novembra sākumā savukārt noorganizējām apaļā galda debates starp jauniešiem un pašvaldības pārstāvjiem „Jaunatne – uzstāties”, kas tika rīkotas jauniešu pārrobežu demokrātijas projekta „Igauņu un latviešu jauniešu iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanā” ietvaros. Pasākuma mērķis bija palielināt jauniešu līdzdalību un veicināt dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Pasākums bija vērtīgs abām iesaistītajām pusēm, jo gan jauniešiem, gan domes pārstāvjiem bija iespēja pārrunāt jautājumus kas skar jauniešu nodarbinātību, brīvprātīgo darbu, globalizāciju un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Lai sekmētu savstarpējo sadarbību, šī paša projekta ietvaros, tika noorganizētas sporta spēles „Jaunatne pret spēku”, kurās piedalījās jaunieši, skolotāji un pašvaldības pārstāvji.
Gada noslēgumā vēl paspējām noorganizēt labdarības akciju, ar mērķi palīdzēt Samantai Kristai Kostanjanai – 11.gadus vecai meitenītei, kura slimo ar cerebrālo trieku. Paši gatavojām maisiņus, cepām piparkūkas, iesaiņojām tās un Adventes laikā dāvājām novada iedzīvotājiem. Tie, kuri saņēma paciņu ar piparkūkām, varēja noziedot naudu, izmantojot konta numuru, kurš bija pievienots apsveikuma kartiņai. Liels paldies Lienes konditorejai, kura sagādāja mums piparkūku mīklu, lai mēs varētu izcept piparkūkas un Salacgrīvas Mākslas skolai, kas mums palīdzēja ar maisiņu izveidošanu.
Ir sācies jauns gads un mums ir jaunas idejas, ko šajā gadā paveikt, tāpēc apņemamies darboties tikpat aktīvi kā līdz šim. Paldies tiem aktīvajiem jauniešiem, kuri nevēlas būt nepamanāmi un iesaistās ikvienā mūsu rīkotajā aktivitātē un pasākumā! Paldies novada domei, iestādēm un iedzīvotājiem, kuri atbalsta un uzmundrina mūs! Ceram uz ciešu sadarbību arī turpmāk!

Salacgrīvas novada jauniešu konsultatīvās padomes pārstāvji – Diāna Zabrovska, Elvijs Veide