12. jūlijs, 2024, Piektdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Diplomdarbu aizstāvēšana Salacgrīvas mākslas skolā

19.06.2019 11:06

2.jūnijā Salacgrīvas mākslas skolā notika diplomdarbu aizstāvēšana un izlaidums. Uzrunājot klātesošos mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs sacīja “šodien mākslas skolā ir brīnišķīgs, varētu teikt Ginesa rekorda cienīgs notikums, mums nevienu gadu, kopš 2003.gada, nav bijis tik liels beidzēju skaits. Šogad mākslas skolu beidz 15 brīnišķīgi audzēkņi, katrs par sevi savādāks, ļoti strādāt griboši, uz ko viņus ir veicinājuši skolotāji. Kāds ir viņu kopējais sadarbības rezultāts mēs tuvāko četru stundu laikā arī redzēsim.”

Bet pirms uzsākt šo ārkārtīgi jauko un nozīmīgo notikumu Salacgrīvai un mākslas skolai, muzikālu priekšnesumu sniedza Salacgrīvas mūzikas skolas jaunā, talantīgā vijolniece Mare Malvīne Īstenā un koncertmeistare Lolita Jakabsone.

Salacgrīvas mākslas skola ir pirmā līmeņa mākslas skola visā mākslas izglītības hierarhijā, kas ievada audzēkņus lielajā gaitā, kas turpināsies pēc viņu pašu izvēles, varbūt tās būs profesionālās mākslas studijas. Mākslas skolā audzēkņiem tiek dota brīnišķīgā iespēja apjaust ko nozīmē pašam izvēlēties diplomdarba tēmu, ko nozīmē sarunas un mācību process ar pedagogiem, savstarpējā saskaņa un kā nokļūt līdz gala rezultātam, un kas ir bijis būtiskākais šajā procesā, lai darbu varētu parādīt plašākai sabiedrībai. Mācēt sevi aizstāvēt jebkurā situācijā. Vienmēr ir jābūt argumentētam izklāstam un jāzina, ka jebkurā mirklī var rasties jautājumi un ir jāmāk uz tiem pēc iespējas korektāk atbildēt, nevienam nenodarot pāri.

Katrs no audzēkņiem īsumā pastāstīja par sava darba ideju, tapšanas procesu un prezentēja gala rezultātu. Pēc tam savu vērtējumu par darbu izteica recenzenti, darbu vadītāji – pedagogi un mākslas skolas direktors.

Pirmais savu diplomdarbu aizstāvēja Renārs Fogelis., viņa diplomdarba tēma “Laiks”, darba vadītāja Anna Laicāne. Renārs grafiskā darbā atspoguļoja cilvēka un augu izaugsmi, evolūciju.

Nākamā savu diplomdarbu aizstāvēja Alisija Medvedeva, viņas darba tēma “Dzīvās krāsas”, darba vadītāja Baiba Dobele. Alisijas darbs bija košās krāsās, sīkā zīmējumā veidoti pāvu un koka zīmējumi uz flīzēm. Meitene šīs flīzes izmantos savas mājas jaunajā virtuvē. 

Atraktīva un interesanta bija skolas beidzēja Egīla Kļusa diplomdarba “Servīze mežziņiem” prezentācija, darba vadītāja Vita Valdmane. No māla, jeb akmensmasas Egīls ir izveidojis servīzi no 14 priekšmetiem, kuru viņš redz uz latviska ozolkoka galda, kuru klāj balts linu galdauts. Egīls cer, ka reiz mūsu ikdienišķos un plastmasas traukus, kas nāk no Ķīnas, aizstās bagātīgi keramikas trauku komplekti, jeb servīzes.

Paulas Undīnes Penkas diplomdarbs “Skursteņa noslēpums” – grafisks darbs par veco skursteni Ainažos, kura vēsture līdz galam vēl nav zināma. Diplomdarba vadītājs Imants Klīdzējs sacīja “ar Paulu strādāt bija interesanti, mums abiem tas bija izaicinājums. Man likās svarīgi saglabāt šo celtni uz papīra, jo ēka pamazām iet bojā.”

Martas Upītes diplomdarba tēma radusies iedvesmojoties no grupas Queen solista Fredija Merkūrija. Darbu izvēlējusies pēc filmas “Bohēmista rapsodija” noskatīšanās. Filma un Fredija Merkūrija mūzika iedvesmoja Martu radīt kaut ko tikpat skaistu. Tā ar darba vadītājas Annas Laicānes atbalstu tapa aplicēts, papildināts ar fontiem un citiem elementiem, grafiskais plakāts. Diplomdarba nosaukums “Open your eyes”.

Patrīcija Kola, tāpat kā Alisija Medvedeva, mācās Salacgrīvas mākslas skolas Liepupes filiālē. Viņas noslēguma darba tēma “Kosmoss”, darba vadītāja Baiba Dobele. Tēmas īstenošanai Patrīcija izmantojusi krāsu liešanas tehniku, viens no darbiem ir uzlikts uz puzles. Viņas radīto kosmosu var izmantot pastkartēs, uzlīmēs, ielūgumos, apdrukās un puzlēs.

Mārcis Aleksandrs Petrovs, pedagoga Gundara Āboliņa vadībā izstrādāja koka grebumā veidotu lapsu – darba nosaukums “Asimetriskā lapsa”.  Koka bareljefs veidots loly poly tehnikā, kurā viss ir attēlots ar taisnām līnijām veidojot formas kā trīsstūris, tad liekot tos kopā izveidojas attēls. Mārcis atzīst, ka vislielākās grūtības sagādāja pats grebums kokā.

Liepupiete Dace Ozoliņa savu darbu veidojusi pie pedagoga Vitas Valdmanes. Diplomdarba nosaukums “Skats uz augšu”. Darbā, izmantojot krāsotas smiltis, atainotas egles, kad skatoties debesīs, egļu zari un galotnes saiet vienā punktā, radot bezgalības sajūtu. Savā darbā, Dace aicina, cilvēkus paskatīties uz lietām un vietām no cita skatu punkta.

Alises Sedlenieces noslēguma darbs ir glezna “Starp priedēm”, diplomdarba vadītāja Baiba Dobele. Gleznā atainotas meitenes mīļas bērnības vietas: jūra un priedes. Objekti attēloti no dažādām perspektīvām, parādot cik Salacgrīva var būt dažāda, un darbā iesaistīti trīs cilvēku tēli.

Elizabetes Bērziņas diplomdarbs “Attieksme” parāda meitenes attieksmi pret apkārtējo vidi un dzīvniekiem. Elizabete ir vegāne, aktīvi iesaistās dzīvnieku brīvības pasākumos un ir pārliecināta, ka dzīvnieki ir mums līdzvērtīgi. Ar savu radošo darbu viņa vēlas pievērst lielāku uzmanību vides un dzīvnieku aizsardzībai. Elizabete ir pārliecināta, ka plakāts ir ļoti efektīvs veids kā svarīgu informāciju nodot sabiedriskajā un sociālajā vidē. Plakātā izmantota alkohola tinte. Diplomdarba vadītāja Liene Medne – Grigorjeva.

Amandas Sarkisjanas darba vadītāja ir skolotāja Rita Valdmane, diplomdarba tēma “Vilka vidē”. Darbs veidots no karstās PVA līmes un smiltīm un parāda vilku tā dabīgajā vidē. Skolotāja ir pārliecināta, ka pētot šo dzīvnieku Amanda pētīja pati sevi, savu dzimtu, savu saistību ar pasauli, vērtībām. Strādājot pie darba viņa ir mācījusies izprast sevi, apzinājusies un atklājusi pati sevi.

Liānas Artas Persidskas – darba nosaukums “Viena astotā daļa apļa”. Diplomdarbs ir mandalu zīmējumi uz krekla. Līdz šai domai Liāna nomākusi 6.klasē, kad veidotas mandalas uz kartona. Idejas meklētas internetā, apskatīti arī mākslinieces Lindas Īstenās darbi. Liāna Arta sākusi ar skicēm, kuras tika sadalītas astoņās daļās, tāpēc arī tāds diplomdarba nosaukums. Veidojot mandalas uz auduma viņa sapratusi, ka tas ir grūti, sākumā bijis bail zīmēt uz krekla, bet darbu uzsākot bailes atkāpušās, piepalīdzējis arī kaķis, uz T krekla atstājot savu ķepiņas nospiedumu. Diplomdarba vadītāja Egita Repele.

Evitas Lindenbergas noslēguma darbs “Vāzes ziedos” ir māla vāzes ar ziedu motīviem. Sākotnējā darba doma Evitai bijusi pavisam cita, lai uzlabotu atzīmi keramikā, viņa nolēmusi veidot māla vāzes ar ziediem. Diplomdarbs meitenei palīdzējis vairāk izzināt un iemīlēt mālu, savukārt darba vadītāja Vita Valdmane ir pārliecināta, ka šis ir veiksmes stāsts, jo doma taisīt vāzes radās pilnīgi nejauši, un ar katru nākošo rezultāts bija labāks.

Estere Irmeja savu diplomdarbu izstrādājusi lino griezuma tehnikā – diplomdarba nosaukums “Melns ar baltu satikās”, darba vadītāja Egita Repele. Stumbra dziļie raksti, gaismas un ēnas spēles ir redzamas un sajūtamas Esteres radītajā ābeles siluetā. Eksperimentējot ar dažādiem griešanas paņēmieniem meitene izvēlējusies tos, kas likušies atbilstošāki sajūtām, kas rodas pieskaroties koka stumbram. Kad koka siluets bija izgriezts linolejā, notika tā atspiešana uz papīra lapas, katru tās kvadrātcentimetru presējot un pludinot ar karoti.

Megijas Daces Henkuzenas diplomdarbs ir animācija grupas “Stūrī zēvele” dziesmai “Pilns smaržu un pilns žūžu”. Darba vadītāja Liene Medne – Grigorjeva. Aizstāvot darbu Megija atzīst, ka darbs veidojot, zīmējot animāciju prasa daudz laika un lielu pacietību, bet tas viņai ļoti patīk un s nākotnē viņa vēlētos zīmēt animācijas. Grūti ir bijis atrast dziesmu, arī dators un animācijas programma sagādājusi problēmas, bet pateicoties vecākiem Megija ir tikusi pie grafiskās planšetes, kura atvieglo animācijas zīmēšanu. Pateicības vārdus par klipu un laba vēlējumus Megija saņēma arī no grupas “Stūrī zēvele” dalībniekiem.

Kad darbi aizstāvēti, klāt izlaiduma brīdis, laiks ziediem, apsveikumiem un laba vēlējumiem!

Ilga Tiesnese

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031