12. jūnijs, 2024, Trešdiena

Nora, Lenora, Ija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)

NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.Šis nolikums attiecas uz Salacas upes posmu, Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un daļēji dabas parkā “Salacas ieleja” (turpmāk – posms “Salaca I”).

2.Salacas upe, saskaņā ar Civillikuma 1102. punkta I pielikumu, ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

3.Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā “Salaca I” tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī samazinātu signālvēžu (Pacifastacus leniusculus), kā invazīvas sugas skaitu. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu stāvokļa uzlabošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un vēžošanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

4.Licencēto makšķerēšanu un vēžošanu posmā “Salaca I” organizē biedrība “Makšķernieku biedrība “SALACKRASTI”” (turpmāk tekstā – Biedrība) - Vidzemes iela 7-41, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, reģ.nr. 40008070909, tālr. 28366651, e-pasts: mksalackrasti@gmail.com 

NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930