17. jūnijs, 2021, Ceturtdiena

Artis, Artūrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jauniešu biznesa plānu konkurss

24.05.2021 10:33

Jauniešu biznesa plānu konkurss

Salacgrīvas novada domes „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā” konkursa nolikums

I.Vispārīgie jautājumi.

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada jaunieši vecumā no 18-30 gadiem var piedalīties konkursā „Jauniešu biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas novadā.”
2. Konkursu rīko Salacgrīvas novada dome kas atrodas Salacgrīvā, Smilšu ielā 9. Konkursa rīkotāja pilnvarotā kontaktpersona ir Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības centra vadītāja Elīna Lilenblate, tel. +371 29431187, e-pasta adrese: elina.lilenblate@salacgriva.lv .

3. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.

4. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Salacgrīvas novada domi (turpmāk tekstā arī – Pašvaldība) par naudas līdzekļu saņemšanu no Salacgrīvas novada privatizācijas fonda līdzekļiem komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.
5. Konkursa īstenošanai piešķirts finansējums EUR 7500.00 (septiņi tūkstoši pieci simti eiro) apmērā no Salacgrīvas novada domes privatizācijas fonda līdzekļiem.
6. Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta no 2021.gada 21. maija līdz gada beigām vai attiecīgi līdz laikam, kamēr pietiek konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums.

Konkursa NOLIKUMS

PIETEIKUMA veidlapa

 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930